24 - 31 XII 2005 r. Boże Narodzenie i kończący się Rok...
Wpisany przez Administrator   

  W kończącym się Adwencie i Roku Kalendarzowym po raz kolejny będziemy przeżywać Święta Bożego Narodzenia. Jeszcze raz zostanie odczytana Ewangelia opowiadająca o narodzinach Bożego Syna, o drodze Świętej Rodziny z Nazaretu do Betlejem - miasta Dawidowego, gdyż św. Józef pochodził z rodu Dawida, aby wypełnić obowiązek spisu ludności zarządzony przez Rzymian. Tak jak zawsze będziemy dziwić się mieszkańcom Betlejem, którzy nie mieli miejsca w swoich domach, aby ugościć ''brzemienną Maryję i Józefa'' pod swoim dachem. ''A kiedy przyszedł na Maryję czas rozwiązania, porodziła syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie''. Ta prostota i ubóstwo narodzin Bożego Syna ma nam mówić o Bogu, który z miłości do człowieka zesłał Swojego Syna. Bóg nie ''wystraszył'' się warunków niegodnych człowieka na miejscu swojego narodzenia, pasterska grota, stajnia, słoma i siano, będące blisko zwierzęta, Święta Rodzina i prości pasterze, którzy przychodzą adorować Boże Dziecię. Pomimo tych niezwykłych warunków Bóg Ojciec dochowuje obietnicy i daje swojego Syna jako Odkupiciela każdego człowieka.
  Betlejemska stajnia i okoliczności narodzin Jezusa Chrystusa są orędziem dla wszystkich ludzi wszystkich czasów, że Bóg zamieszkał między nami, że przynosi nam odkupienie i zbawienie. W atmosferze wiary wraz z najbliższymi zasiądziemy do wigilijnych stołów, będziemy Wieczerzę Wigilijną rozpoczynać modlitwą i wsłuchiwać się w dobrze nam znany fragment Ewangelii, podzielimy się poświęconym opłatkiem składając sobie życzenia Bożonarodzeniowe, wigilijne potrawy będą nam przypominać o tej Wielkiej i Niezwykłej Uroczystości jaką jest Boże Narodzenie.
  Atmosfera Świąt Bożego Narodzenia i kończącego się Roku Kalendarzowego będzie okazją do wspomnień. To pierwsze Boże Narodzenie i Pasterka bez tych, których kochaliśmy, a którzy ''odeszli do Domu Ojca'', bez naszych bliskich zmarłych i ukochanego papieża Jana Pawła II. Nowonarodzony Chrystus przynosi zbawienie i świętość dla każdego, stąd hasła ''Santo subito'' - Święty natychmiast w czasie liturgii pogrzebowej papieża Polaka. To nie jedyne smutne wydarzenie kończącego się roku kalendarzowego - setki tysięcy ofiar trzęsienia ziemi w Azji, ofiary powodzi i głodu, trwające wojny i konflikty zbrojne. Ze smutkiem przyjęliśmy śmierć brata Rogera, założyciela ekumenicznej wspólnoty z Taize.
  Radością wszystkich wierzących a szczególnie Polaków jest następca Jana Pawła II papież Benedykt XVI, który nawiązuje do Wielkiego Pontyfikatu swojego poprzednika papieża Polaka. Więzy przyjaźni i wielkiego szacunku do Jana Pawła szczególnie zostały ukazane w czasie XX Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, ojczyźnie obecnego papieża. Rozpoczęty proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II i planowana pielgrzymka do papieska do Polski, to wyrazy uznania dla Ojczyzny i Rodaków Wielkiego Papieża.
  ''Ojczyzna to zbiorowy obowiązek'' mówił Jan Paweł II, a wyrazem troski o losy Ojczyzny był nasz udział w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.
  Kościół powszechny składa się z kościołów lokalnych, którym przewodzi w łączności z Ojcem Świętym Biskup Diecezji. Ks. Biskup Stefan Cichy został mianowany na miejsce Ks. Bpa Tadeusza Rybaka Ordynariuszem Diecezji Legnickiej. Mieliśmy zaszczyt jako wspólnota parafii dwa razy gościć nowego Biskupa Legnickiego. 15 VI br. Biskup Legnicki Stefan Cichy udzielił młodzieży z naszej parafii sakramentu bierzmowania, a 4 XI br. poświęcił sztandar i pomnik Patrona szkoły. Od tego dnia Szkoła Podstawowa w Lubomierzu nosi imię Jana Pawła II. Nadanie imienia Szkole Podstawowej i jej 60-lecie to historyczne wydarzenie w dziejach parafii i miasta, ale jest to wielkie zobowiązanie, które przyjmuje na siebie Grono Pedagogiczne i uczniowie naszej Szkoły.
  Kończący się Rok kalendarzowy to okazja do podsumowań działalności parafii w dziedzinie duchowej i materialnej. Na duchową stronę parafii składa się codziennie odprawiana Msza św., rozdzielonych ponad 40 000 Komunii św., rekolekcje wielkopostne, Nabożeństwo Fatimskie i do św. o.Pio, Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Uroczystość I Komunii św. i Bierzmowania, udzielane sakramenty św., uroczystości odpustowe w każdym kościele parafii, przywrócenie kultu i pierwsza Msza św. po wieloletniej przerwie w kościele św. Krzyża, działalność grup parafialnych, Dzień Eucharystyczny w parafii. Poprzez Parafialny Zespół Caritas materialnie pomagamy najuboższym rodzinom parafii.
  Dzięki pomocy parafian został odremontowany częściowo cmentarz parafialny w Lubomierzu, historycznym wydarzeniem był kapitalny remont dachu na kościele parafialnym w Lubomierzu prowadzony ze środków Ministerstwa Kultury.
  To wszystko, czego udało się dokonać w dziedzinie duchowej i materialnej zawdzięczamy wielorakiej pomocy. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w kończącym się Roku, poprzez swoją pomoc zaangażowali się w życie duchowe i religijne parafii, dziękujemy tym, którzy swoją pracą, pomysłem i pomocą materialną wspierali prace remontowe i konserwatorskie.
  Parafianom i wszystkim ludziom Dobrej Woli tyczymy spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia oraz Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w Nowym 2006 roku.

Ks. Ryszard Trzósło - proboszcz i wikariusz ks. Tomasz Filipek

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2005 r. 24 - 31 XII 2005 r. Boże Narodzenie i kończący się Rok...
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK