21 XII 2008 – Poświęcenie pamiątkowej tablicy i figury św. Benedykta
Wpisany przez Administrator   

  Sługa Boży Jan Paweł II ustanowił św. Benedykta patronem Europy i zachęcał, aby między narodami Europy budować mosty, które będą łączyć narody pomimo odrębności kulturowej czy językowej. 
Taki most przyjaźni i partnerstwa połączył 20 lipca br. Gminy i Miasta Wittichenau i Lubomierz oraz bardziej zacieśnił przyjacielskie stosunki między naszymi Parafiami. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem, dzięki środkom finansowym parafii z Wittichenau i Lubomierza była konserwacja figury św. Benedykta z naszego kościoła parafialnego. Program konserwatorski i prace przy zabytku wykonała Konserwator Dzieł Sztuki Pani mgr Agnieszka Kosakowska z Krakowa.
Na tablicy widnieje napis w języku polskim i niemieckim:

Konserwację figury Św. Benedykta sfinansowały Parafie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wittichenau i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Maternusa w Lubomierzu na pamiątkę podpisania aktu partnerskiego między Gminami i Miastem Wittichenau i Lubomierz.  20 lipca 2008

  Uroczyste poświęcenie pamiątkowej tablicy i figury św. Benedykta odbyło się w IV Niedzielę Adwentu 21 XII 2008 r. na Mszy św. o godz. 18.00. Z parafii z Wittichenau gościliśmy Proboszcza ks. Dr Wolfganga Kresaka, ks. Marcina, odpowiedzialnego za duszpasterstwo Serbołużyczan, ks. Rolanda byłego wikariusza parafii, a obecnie duszpasterza młodzieży diecezji Görlitz oraz przedstawicieli Rady Parafialnej. 
Składamy serdeczne podziękowanie Parafianom z Wittichenau i Lubomierza za wspólny trud finansowy konserwacji figury św. Benedykta Patrona Europy. 

  Ks. Ryszard Trzósło - proboszcz

  

  

  

 

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2008 r. 21 XII 2008 – Poświęcenie pamiątkowej tablicy i figury św. Benedykta
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK