Wspólnoty parafialne
Wpisany przez Administrator   

Grupa Modlitewna Odnowy w Duchu Świętym ''Genezaret''


Lider - Adam Rębisz
Grupa modlitewna "Genezaret" powstała w 1993 roku z inicjatywy ks. Romana Całego (obecnie misjonarza w Ałtajskim Kraju na Syberii) i jest owocem rekolekcji ewangelizacyjnych Seminarium Odnowy w Duchu Świętym.
Osoby, które doświadczyły łaski Ducha Świętego w tych rekolekcjach, zapragnęły podzielić się swoją wiarą z innymi. Pierwszym liderem grupy był Adam Rębisz, który sprawował tę posługę w latach 1993-2003. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.30. Uczestniczy w nich 12 osób, które podejmują stałą formację duchową pod kierunkiem ks. Ryszarda Trzósło. Grupa przeżyła trzy razy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w 1994, 1997, i 2000 roku, które prowadził ks. Jan Dochniak, Jadwiga Choroszy, Jan Brzeziński, Tadeusz Kupczak wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym z Leśnej.
Członkowie grupy angażują się w życie parafii poprzez: przygotowanie liturgii oraz posługę modlitwy wstawienniczej. W każdy pierwszy czwartek miesiąca grupa prowadzi godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.


Zespół Charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny działa przy naszej Parafii już od ośmiu lat tj. od kwietnia 2001 roku. Zespół współpracuje z Caritas Diecezji Legnickiej, Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działalność nasza możliwa jest także dzięki sponsorom i lokalnym ofiarodawcom. Aktualnie nasz zespół liczy 12 członków.

Przez ten czas podejmowaliśmy różne formy działalności. Było to między innymi organizowanie wyjazdów kolonijnych dla dzieci z naszej parafii (łącznie 5 wyjazdów), organizowanie pomocy w postaci paczek żywnościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy oraz Tygodniu Miłosierdzia. Kolejnym działaniem jest pozyskiwanie środków i przygotowywanie paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin najuboższych. Podejmowane też są działania pomocowe w sytuacjach kryzysowych np. pomoc dla pogorzelców. Często pomoc poprzedzona jest  zbiórką pieniędzy, produktów żywnościowych w naszych sklepach czy zbiórką odzieży używanej.

Zespół nasz rokrocznie włącza się w Dzieło Pomocy Dzieciom poprzez sprzedaż świec wigilijnych i wielkanocnych chlebków, a obecnie paschalików.

Już kolejny rok nasza Parafia uczestniczy w programie PEAD - przekazywania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Z tej formy pomocy aktualnie tj. w 2009 roku korzysta 80 rodzin i 25 osób samotnych, które spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Żywność, którą już dziesięciokrotnie w tym roku rozdysponowywaliśmy wśród naszych potrzebujących parafian to: mleko, cukier, kasza, makarom, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, syrop, dania gotowe.

Ponadto wspólnota nasza tradycyjnie już przygotowuje ołtarz na Boże Ciało, uczestniczy w spotkaniu opłatkowym, które jest okazją do budowania i wzmacniania więzi między nami.

 

Schola

W 1988 r. z inicjatywy nowoprzybyłych do Lubomierza nauczycielek muzyki Małgorzaty Bednarczyk i Beaty Flak (Onoszko) przy parafii WNMP i św. Maternusa powstała schola młodzieżowa, którą tworzyły uczennice ówczesnego Studium Nauczycielskiego w Lubomierzu.
Od 1989 roku do dnia dzisiejszego zespołem opiekuje się Beata Onoszko. Zasadniczym celem prowadzonej scholi jest integracja i edukacja muzyczna w środowisku dzieci i młodzieży w wymiarze religijnym. Nie bez znaczenia jest także aspekt wychowawczy i kształcący młodych ludzi.
Przez 17 lat swojego istnienia zespół uczestniczył w cotygodniowych, niedzielnych mszach świętych i uroczystościach kościelnych. Dziewczęta spotykaja się raz w tygodniu na próbach, na których przygotowują pieśni na najbliższą Eucharystię. Do dnia dzisiejszego przez zespół przewinęło się kilkadziesiąt osób - niektóre z nich prowadzą dzisiaj własne schole. 


Wspólnota Świętego Ojca Pio

„Czyń dobro gdziekolwiek jesteś, aby każdy mógł powiedzieć: to jest dziecko Chrystusa. Znoś utrapienia, choroby, cierpienia z miłości do Boga i dla nawrócenia biednych grzeszników. Podtrzymuj słabego, pocieszaj tego, co płacze”.
Ojciec Pio

Wspólnota świętego Ojca Pio liczy obecnie 15 członków (mamy nadzieję, że systematycznie – na większą chwałę Bożą – będzie się powiększać / rozrastać). Duchowym opiekunem i koordynatorem naszej grupy jest ksiądz wikariusz Piotr Olszówka.

Głównym celem jaki sobie stawiamy jest poznawanie duchowości Świętego Ojca Pio i wprowadzanie w czyn Jezusowego wezwania do modlitwy. Realizujemy to poprzez następujące działania liturgiczne, duszpasterskie i wspólnotowe

Spotykamy się 23 – go dnia, każdego miesiąca jest odprawiana Msza Święta w intencji wszystkich Członków Wspólnoty świętego Ojca Pio, a po Eucharystii w salce katechetycznej odbywa się formacyjne spotkanie naszej grupy, które prowadzi nasz opiekun. Spotkania mają charakter konferencji biblijno - katechetycznych oraz modlitwy osobistej i wspólnotowej. Jest również czas na wspólną, chrześcijańską agapę w czasie której czerpiemy radość z przebywania razem.

Ponadto nasza Wspólnota tradycyjnie już przygotowuje ołtarz na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – popularne „Boże Ciało”, uczestniczy w corocznym spotkaniu opłatkowym oraz prowadzi modlitewne rozważania: różańcowe i podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za obecność – w znaku relikwii i obrazu – świętego Ojca Pio w naszym kościele, dzięki któremu i przez Którego orędownictwo tak wiele łask rozlewa Bóg w rodzinie parafialnej.

Ku pokrzepieniu serc i radości ducha:

Dzisiaj człowiek pragnie być niezależnym, wolnym od wszystkiego i od wszystkich. „Akt oddania” jest ofiarowaniem siebie pod Bożą opiekę, aby w wolności wybierać miłość Bożą, by nie stać się niewolnikiem złego.

Akt oddania się Świętemu Ojcu Pio

O sławny, Święty Ojcze Pio z Pietrelciny.
Ty który jesteś Świętym tego nowego tysiąclecia,
Ty który jesteś naszym przyjacielem,
pocieszycielem naszych dusz,
pomocą dla nas grzeszników,
dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz
wszystkie nasze strapienia, dlatego też:
powierzamy Ci prośby o łaski dla nas
i dla osób nam drogich;
powierzamy Ci nasze dusze,
by stały się zdolne do udźwignięcia
całego cierpienia, które nosimy w sercach;
powierzamy Ci nasze błagania o to,
byś ofiarował nas Dziewicy Pośredniczce Łask,
abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie;
powierzamy Ci nasze troski i prosimy
o wstawiennictwo u Pana,
byśmy dzięki Bożej Dobroci otrzymali łaskę.....
której gorąco pragniemy.
Otocz nas swoją opieką,
chroń nas przed podstępami szatana,
a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego,
byśmy oczyszczeni z grzechów
wytrwale kroczyli ścieżkami dobra.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Jeżeli chcesz modlić się z nami, aby wypraszać potrzebne łaski dla Twojej rodziny, wspólnoty parafialnej, naszej Ojczyzny i świata, przyjdź – zapraszamy:

  • w pierwsze soboty miesiąca na Nabożeństwo ku czci świętego Ojca Pio ( godz. 17 : 30)
  • 23 – go dnia każdego miesiąca na Mszę Świętą ( godz. 18.00 ), a po Eucharystii na spotkanie formacyjne, które prowadzi ksiądz Piotr Olszówka.


Wspólnota Żywego Różańca

Różaniec jest moją codzienną modlitwą
i umiłowaną modlitwą.
I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
w swojej prostocie i swojej głębi...
(Jan Paweł II)

W naszej parafii Żywy Różaniec jest największą ze wspólnot. Skupia najwięcej osób (160). Osoby te ''przydzielone są'' do 8 Róż. Istnieje 6 róż żeńskich, 1 męska i 1 dziecięca.
Spotykamy się raz w miesiącu. Mamy swoją mszę świętą, a po mszy jest zmiana tajemnic różańcowych, podawana jest intencja na dany miesiąc, odmawiamy cząstkę różańca. Mamy swój sztandar, który zakupiliśmy z własnych funduszy. Ze sztandarem wychodzimy na Procesję Fatimską i podczas Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała, Odpustu, uroczystości Matki Bożej Różańcowej i innych. Podczas mszy świętej 7 października prowadzimy Różaniec, podajemy intencje, śpiewamy pieśni o Matce Bożej Różańcowej.

Aktywnie włączamy się w życie Kościoła:

  • przygotowujemy ołtarze na Boże Ciało,
  • roznosimy opłatki przed Bożym Narodzeniem,
  • przed każdą mszą św. odmawiamy jedną dziesiątkę różańca w intencji pokoju na świecie, w intencji Ojca Św. i Kościoła
  • w każdy piątek odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
  • prowadzimy Nowennę do Miłosierdzia Bożego.

Poprzez Różaniec wypraszamy u Boga i Matki Bożej potrzebne łaski dla nas, naszych rodzin i Kościoła.

Służba liturgiczna chłopców

Służba liturgiczna chłopców w Lubomierzu liczy obecnie 32 ministrantów oraz 9 lektorów. Zbiórki naszych ministrantów i lektorów odbywają się: w środy o godzinie 1845 dla starszych ministrantów i lektorów oraz we czwartki o godzinie 1845 dla młodszych ministrantów. Grono ministrantów powiększone jest również o ministrantów z kościołów filialnych w Olesznej Podgórskiej (12 ministrantów) oraz w Popielówku (4 ministrantów).
Aby zostać ministrantem w naszej parafii, należy zgłosić swoją kandydaturę do księdza opiekuna. Następnie kandydaci odbywają roczny kurs przygotowawczy i po pomyślnie zdanym egzaminie zostają przyjęci do grona ministrantów.
Naszą służbę Bogu okazujemy na różne sposoby. Staramy się zawsze jak najlepiej przygotować do każdej uroczystości oraz Mszy Świętej w naszym kościele, zarówno od strony porządkowej jak i poprzez odpowiednią postawę i skupienie duchowe. Swoją miłość i oddanie Bogu okazujemy najmocniej jak potrafimy także poza murami naszej świątyni. Razem organizujemy wycieczki turystyczne, wyjazdy na basen oraz imprezy sportowe. Posiadamy także własny klub ministrancki, w którym organizujemy wspólne imprezy takie jak Mikołajki, czy Andrzejki. Nasz klub jest otwarty codziennie i spotykamy się w nim, aby wspólnie spędzać czas grając w szachy, piłkarzyki, tenisa stołowego czy rzucając lotkami do tarczy...

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

'Każdy misjonarz - wiadoma rzecz, 
musi odwagę pod ręką mieć.
Nie taką, którą poskromiłby lwa,
lecz taką co chronić go będzie od zła.'

Od października 2004 r. rozpoczęło działalność Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.00 w sali katechetycznej.
Grupę tworzą uczennice Szkoły Podstawowej w Lubomierzu z klas I - IV: Betina Paszkowska, Patrycja Piątek, Monika Kuchalska, Angelika Sidorska, Monika Popowicz i Marta Piątek. Na spotkaniach wspólnie modlą się za misjonarzy, poznają kraje misyjne i mieszkających tam ludzi. Wspólnie uczestniczą w modlitwie różańcowej, roratach i nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Przygotowały również uroczystą mszę świętą. Opiekunem grupy jest katechetka Izabela Piątek.


Wspólnota Szkaplerza Matki Bożej

Wspólnota liczy 30 osób. 8 grudnia 2004 roku po odprawieniu Nowenny przez 9 dni poprzedzających uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej dorośli i dzieci przyjęli poświęcone szkaplerze. Nałożenia szkaplerza dokonał ks. proboszcz Ryszard Trzósło. Szkaplerz jest znakiem Maryi, a noszenie go wyraża chęć naśladowania Matki Bożej.

 

Tu jesteś

Start Wspólnoty
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK