Prace remontowe - 2007 r.
Wpisany przez Administrator   

        Przedmiotem prac w roku bieżącym były prace konserwatorskie przy barokowej dekoracji wnętrza kaplic św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej w kościele parafialnym p.w. NMP i św. Maternusa w Lubomierzu.

        Prace zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

        W całości zostały zrealizowane cele tj. ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego przez przywrócenie pierwotnych walorów artystyczno - estetycznych zachowanej barokowej dekoracji malarskiej i stiukowej w kaplicy św. Jana Nepomucena i kaplicy Matki Boskiej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu
        W trakcie realizacji zadania wykonano:
- konserwację malowideł na sklepieniach kaplicy św. Jana Nepomucena = 5600 dm2
- konserwację malowideł na sklepieniach kaplicy Matki Boskiej = 10800 dm2 w tym:
  • malowideł przemalowanych i odspojonych = 3300 dm2
  • malowideł przemalowanych = 9300dm2
  • malowideł ze zdegradowanym spoiwem = 3800dm2
- konserwację wyprawy zabytkowej (tynki)= 25000 dm2
- konserwację dekoracji stiukowej = 9500 dm2
- konserwację elementów złoconych - stiuki = 1800 dm2



Stan przed wykonaniem prac konserwatorskich




 






Stan po konserwacji




 



 

 

Tu jesteś

Start 2007 r.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK