18-19 X 2009 r. - Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Marka Mendyka
          W dniu 18.10.2009 r. w progach naszej świątyni witaliśmy Ks. Bp Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej, który wizytował naszą parafię. Jako pasterz odwiedził wszystkie kościoły i rozmawiał z wiernymi z wszystkich miejscowości należących do parafii Lubomierz. Już o 8.00 uczestniczył we Mszy świętej w Lubomierzu, o 9.30 w Olesznej Podgórskiej, o 11.00 w Popielówku. W każdym kościele witany był przez przedstawicieli wspólnot parafialnych. O godzinie 12.00 modlitwę Anioł Pański w intencji zmarłych odmówił Ks. Bp Marek wraz z wiernymi na cmentarzu parafialnym w Lubomierzu. 
 
  
  
  
 
         Centralnym wydarzeniem tego dnia była Msza św. o godz. 12 30 koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bp Marka w asyscie  Ks. Dziekana Krzystofa Kiełbowicza i Ks. Proboszcza Ryszarda Trzósło, połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania grupie 54 młodych parafian. Rodzice p. Dorota Wałowska i p. Leszek Telega, przywitali dostojnego Gościa prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania swoim dzieciom, tak jak kiedyś prosili o udzielenie chrztu i I Komunii świętej. Delegacja młodzieży – Agnieszka Grzywna i Krzysztof Grzywna – dołączyła do tych powitań i wyrażając w imieniu kandydatów chęć przyjęcia sakramentu wraz z darami Ducha Świętego. Młodzież włączyła się w przygotowanie liturgii: Łukasz Telega i Mateusz Szramowiat odczytali czytania, Kasia Onoszko zaśpiewała psalm i aklamacje. Ksiądz Biskup wygłosił homilię zachęcając młodych ludzi do trwania przy Panu Bogu i odważnego stawania się świadkiem Chrystusa. Modlitwę wiernych w stosownych do uroczystości intencjach odczytali: Sławomir Woźnica, Monika Popowicz, Mateusz Torba, Sandra Soczyńska, Dariusz Warowy, Anna Misiewicz, Jarosław Szychowski, Karolina Gadecka oraz państwo Teresa i Czesław Śliwińscy. Procesja z darami, to kolejny moment, w którym młodzież mogła aktywnie uczestniczyć: chleb niósł Dawid Jędrzejczyk w asyście Angeliki Sidorskiej i Klaudii Astramowicz, patenę niosła Adrianna Biniecka w asyście Pawła Miotka i Andrzeja Mytycha, Oskar Liszka niósł puszkę w asyście Dominiki Kłodzińskiej i Anny Wieczorek, ampułki niosła Paula Gadzińska a asystowali jej Marcin Postępski i Dawid Krzyszkowski, winogron niósł Grzegorz Bak w asyście Pauliny i Katarzyny Paraniewicz, bukiet kwiatów niosła Wioleta Maciejewska w towarzystwie Katarzyny Kłak i Beaty Jaroszczuk. Ostatnią trójkę tworzyli rodzice, państwo Agata i Andrzej Bakowie wraz z Krzysztofem Kacprzakiem niosąc dar ołtarza od bierzmowanych – puszkę do udzielania Komunii pod dwoma postaciami.
Po zakończeniu uroczystości nastąpił czas podziękowań, którym nie było końca: dziękowali Rodzice: p. Bogumiła Kalityńska i p. Leszek Liszka, młodzież: Marta Piątek i Rafał Śliwiński – nie zapomniano o nikim, kto przyczynił się do duchowego i technicznego przygotowania tej uroczystości. 
 
  
 
 
          Po obiedzie Ksiądz Biskup spotkał się w Klubie Postulat z parafianami należącymi do poszczególnych wspólnot, które utworzone są przy naszej parafii: Koło Żywego Różańca, Wspólnota Ojca Pio, Odnowa w Duchu Świętym, Parafialne Koło Caritas, ministranci, schola. 
 
  
 
Drugi dzień wizytacji Ksiądz Biskup spędził na spotkaniach z uczniami poszczególnych szkół: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Zespołu Szkół w sali teatralnej. W Szkole Podstawowej Ksiądz Biskup obejrzał galerię pamiątkowych zdjęć przedstawiających historię szkoły oraz sale muzealną. W Zespole Szkół miał możliwość zobaczyć Muzeum Habitów, bibliotekę szkolną i sale przedmiotowe: chemiczną i fizyczną. Krótkie odwiedziny w pokoju nauczycielskim, wszystkich tam obecnych, wprowadziły w pogodny nastrój. 
Odwiedził również chorych. Ostatnim punktem wizytacji było spotkanie przy obiedzie z władzami miasta i dyrektorami szkół. Wszystkim, którzy przyczynili się do tak serdecznego przyjęcia Księdza Biskupa w naszej parafii składamy staropolskie Bóg zapłać.
 
  
  
         Jak dobry pasterz dba o owce swoje tak wizytacja ma na celu spotkanie się z wiernymi kościoła partykularnego, poznanie ich radości i smutków, sukcesów i porażek a przede wszystkim udzielenie wskazówek duszpasterskich na następne lata. Dziękujemy za te chwile wspólnie spędzone i czekamy na kolejne spotkania. Dużo zebranych osób podczas wizytacji świadczy o zaangażowaniu wielu osób i chęci spotkania z Tym, który kieruje owieczkami swymi. Takiej frekwencji już dawno nie było w kościele, co cieszy. Miejmy nadzieję, że owoce spotkania z Biskupem Markiem będą bardziej widoczne w naszym kościele w następną niedzielę i kolejne.
Szczęść Boże.
Zdjęcia: Krzysztof Siedlecki, Łukasz Dubiel, Jacek Szramowiat, Jerzy Andrzejczak, Marek Ciereszko, Andrzej Górski, Marek Chrabąszcz 
 
 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2009 r. 18-19 X 2009 r. - Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Marka Mendyka
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK