21 V 10 r. V Przegląd Ulubionych Pieśni Patrona Szkoły Podstawowej - Jana Pawła II - ewangelizacją młodego pokolenia
Wpisany przez B. Ciereszko, W. Rotkiewicz, R. Stanicka-Wachowicz, E. Wajgert   

 

Dnia 21 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu odbył się V Przegląd Ulubionych Pieśni  Patrona – Jana Pawła II. Na początku uroczystości Dyrektor Szkoły Pan Marek Kozak przywitał wszystkich zebranych oraz przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. kanonik Ryszard  Trzósło, Sekretarz Urzędu Pani Bożena Pawłowicz, Dyrektorzy Zespołu Szkół: Pani Joanna Paśko – Sikora i Pan Marek Chrabąszcz. Ksiądz kanonik podarował szkole piękny album o Janie Pawle II, który wzbogacił zbiory  szkolnej biblioteki.

Następnie nauczyciele i uczniowie klas V i VI wprowadzili wszystkich  w nastrój pieśni papieskich poprzez odczytanie informacji i wierszy oraz motta związanego z postacią naszego  Patrona. Po uroczystym otwarciu nastąpił czas prezentowania pieśni przez poszczególne klasy oraz zaproszonych gości. Nauczyciele i uczniowie wykazali się wielką pomysłowością w pokazie swoich piosenek.

Najpierw przygotowane utwory muzyczne przedstawiły klasy 1 – 3 miejscowej szkoły podstawowej. Po nich wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego a następnie przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Pławnej. W dalszej kolejności zaprezentowali się uczniowie klas  IV – VI lubomierskiej szkoły. Na zakończenie V Przeglądu Ulubionych Pieśni Naszego Patrona swoje umiejętności muzyczne  zaprezentowali nauczyciele wraz z zespołem wokalnym ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu, śpiewając piosenkę „ Jezu, Tyś życiem mym”.

Dyrektor Szkoły Pan Marek Kozak wraz z organizatorkami w/w imprezy wręczyli wszystkim wykonawcom dyplomy oraz podziękowania. Przybyłych przyjezdnych gości zaproszono na słodki  poczęstunek do „ dużej szkoły”. Dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze i czekamy z niecierpliwością na kolejny – VI Przegląd Ulubionych Pieśni Jana Pawła II.

Patrząc z perspektywy czasu, corocznie wzrasta poziom wykonywanych utworów i przygotowanie dzieci do tej imprezy, która stała się jedną z form ewangelizacji społeczności szkolnej.

organizatorki:
Bożena Ciereszko, Wioletta Rotkiewicz, Regina Stanicka – Wachowicz, Elżbieta Wajgert

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2010 r. 21 V 10 r. V Przegląd Ulubionych Pieśni Patrona Szkoły Podstawowej - Jana Pawła II - ewangelizacją młodego pokolenia
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK