Prace remontowe 2010

„ Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Zaplanowane na 2010 rok prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa zostały zgodnie z harmonogramem ukończone. Tegoroczne zadanie dotyczyło konserwacji barokowej dekoracji wschodniego przęsła nawy głównej w naszym kościele. Fresk ucierpiał pod koniec II wojny światowej, kiedy na kościół spadła bomba  „niewybuch” niszcząc sklepienie z warstwą malarską. Fakt „niewybuchu” można uznać za zjawisko cudowne, które ocaliło kościół przed całkowitym zniszczeniem.

Zaplanowane środki finansowe w 96 % pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałe to udział własny parafii w tym dotacja Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.

Po postawieniu rusztowania na wysokość 24 m, prace konserwatorskie rozpoczęła Firma AC Konserwacja Zabytków z Krakowa i wyspecjalizowany zespół konserwatorski, którym kierował Pan dr Paweł Boliński. Oczyszczono i utrwalono warstwę malarską, uzupełniono podłożone konstrukcyjne i ubytki warstwy malarskiej oraz zrekonstruowano zgodnie z projektem postać Matki Bożej, która uległa prawie całkowitemu zniszczeniu przez bombę „niewybuch”.

Efektem prac jest:

1. Konserwacja malowideł odspojonych ze zdegradowanym spoiwem – 8950 dm2
2. Konserwacja malowideł ze zdegradowanym spoiwem – 7550 dm2

Kiedy zostaną usunięte drewniane rusztowania z kościoła zobaczymy w pełni piękno fresku z postacią Matki Bożej Wniebowziętej i kunszt restauratorski krakowskich konserwatorów, a dzięki podświetleniu fresku będzie można oglądać każdy detal malowidła J.W. Neunhertza.

Składam serdeczne podziękowanie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyznane środki finansowe, Urzędowi Gminy i Miasta w Lubomierzu za dotację, Wykonawcom prac konserwatorskich, Parafianom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia i ukończenia prac konserwatorskich.

Ks. Ryszard Trzósło - proboszcz

 

 

 

 

 

Tu jesteś

Start 2010 r.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK