23 IV 11 r. Wigilia Paschalna
Wpisany przez Administrator   

 

Wigilia Paschalna jest świętem wszystkich świąt, uroczystością nad wszystkimi uroczystościami. Jest szczytem triduum Paschalnego. Jest ona kluczem do zrozumienia wszystkiego, co się działo, co się dzieje i co będzie się działo.

Obrzęd światła przedstawia w skrócie tajemnicę odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tak, jak ogień - Chrystus oświeca, ogrzewa i oczyszcza.

Paschał symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Wyryty na nim krzyż oznacza odkupieńczą śmierć Chrystusa. Pięć otworów - to symbole Jego zbawczych ran, a pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego oznacza panowanie nad czasem.

W rozbudowanej Liturgii Słowa słyszymy opowieść o działaniu Boga dla ratowania człowieka. Wybór czytań przedstawia scenariusz napisany przez Boga, który nazywamy planem zbawienia. Pomimo ludzkich występków, buntów, przeciwstawianiu się Panu, Bóg nigdy go nie zaniechał, ale wypełnił, posyłając na świat swojego Syna Jednorodzonego.

Na Liturgię chrzcielną składają się trzy elementy: Litania do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W chwili chrztu złożyliśmy pewne obietnice i podjęliśmy zobowiązania: wiary i wyrzeczenia się zła. W Wielką Sobotę jest czas, aby do tych przyrzeczeń wrócić i je odnowić.

Liturgia Eucharystyczna - to ostatnia i zarazem szczytowa część liturgii Wigilii Paschalnej. To nie jest Msza święta Wielkiej Soboty, ale Niedzieli Zmartwychwstania. Pełna radości, bo w sposób najdoskonalszy urzeczywistnia Paschę Pana.

Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem prawdy o Zmartwychwstaniu Pańskim, manifestacją wiary chrześcijan - na wzór kobiet, które po doświadczeniu pustego grobu poszły ogłosić tęwieść uczniom. Procesja jest też symbolem wędrówki Nowego Ludu Bożego razem ze swoim Panem do Ojczyzny Niebieskiej.

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2011 r. 23 IV 11 r. Wigilia Paschalna
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK