1-2 X 11 r. 725 lat miasta partnerskiego Wittichenau

W 1286 roku założono miasto Wittichenau z którym łączą nas więzi partnerskie na płaszczyźnie Gminy, Miasta i Parafii. Wieloletni Burmistrz Wittichenau pan Udo Popella wystosował zaproszenie do władz naszej Gminy i Miasta oraz Parafii na Jubileusz 725-lecia, jak czytamy w kronikach „civitatem Witigenhow”.

W sobotę przed południem delegacje miast partnerskich: Lubomierza, Tanvaldu i Bad Honef spotkały się na wspólnej sesji naukowej, a wieczorem w sali sportowej szkoły średniej uczestniczyliśmy w koncercie muzycznym oraz wysłuchaliśmy przemówienia Pana Burmistrza i prezydenta Landu Saksonii pana Stanisława Tillicha, którego z miastem i parafią łączą rodzinne więzi.

W niedzielę 2 X delegacje miast partnerskich i mieszkańcy uczestniczyli we Mszy św. dziękczynnej sprawowanej w języku niemieckim, polskim i łacińskim.

Nasz pobyt w zaprzyjaźnionym Wittichenau zakończyliśmy popołudniową procesją różańcową z figurą Matki Bożej ulicami miasta.

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2011 r. 1-2 X 11 r. 725 lat miasta partnerskiego Wittichenau
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK