Prace remontowe 2011

„ Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

Tegoroczne prace konserwatorskie w kościele dotyczyły: Konserwacji barokowego malowidła ze sceną Wniebowstąpienia na środkowym przęśle nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa w Lubomierzu.

Zaplanowane środki finansowe na konserwację sklepienia pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udziałem własnym Parafii był koszt montażu i demontażu rusztowań.

Po postawieniu rusztowania na wysokość 24 m, prace konserwatorskie zgodnie z harmonogramem rozpoczęła Firma AC Konserwacja Zabytków z Krakowa i wyspecjalizowany zespół konserwatorski, którym kierował pan dr Paweł Boliński.

Prace prowadzono zgodnie z Umową i zatwierdzonym Programem Prac Konserwatorskich.

W zakres prac weszło oczyszczenie i utrwalenie warstwy malarskiej, podklejenie odspojeń tynków, oczyszczenie oraz sklejenie szczelin pęknięć. Miejsca ubytków zaprawy zostały uzupełnione zaprawą wapienno-piaskową, na którą założono pobiałę wapienną. Ubytki warstwy malarskiej zostały odtworzone i zrekonstruowane poprzez scalenie kompozycji i wypunktowanie. Tynki poza zasięgiem malowideł i stiuków zostały oczyszczone, podklejone odspojenia. Uzupełniono naśladowczo ubytki zapraw i scalono kolorystycznie.

Efektem prac jest:

- konserwacja malowidła odspojonego ze zdegradowanym spoiwem = 6250 dm2

- konserwacja malowidła ze zdegradowanym spoiwem = 9550 dm2

- konserwacja malowidła częściowo przemalowanego z uszkodzoną powierzchnią = 10200 dm2

Składam serdeczne podziękowanie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyznane środki finansowe, Wykonawcom prac konserwatorskich, Parafianom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia i ukończenia prac konserwatorskich.

 

Ks. Ryszard Trzósło - proboszcz

 

Tu jesteś

Start 2011 r.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK