29 III 13 r. Wielki Piątek Męki Pańskiej

O godzinie 15.00, jak co roku rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Rozważania podczas nabożeństwa dotyczyły męczeńskiej śmierci chrześcijan XX i XXI wieku.

Zdjęcia: Krzysztof Siedlecki

Więcej zdjęć...

Wielki Piątek jest drugim dniem Świętego Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza święta.

Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i śpiewał trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wierni odpowiadali: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż pozostał w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest On aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak  przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku zakończyło się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Rozpoczęła się adoracja wiernych. Straż przy Grobie pełnili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Starajmy się zatem, aby dobrze przeżyć ten czas, czas pokuty i nawrócenia. Pamiętajmy o sensie tych uroczystości i o ich znaczeniu dla naszego zbawienia.

Bożena Ciereszko
Zdjęcia: Stanisław Siedlecki

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2013 r. 29 III 13 r. Wielki Piątek Męki Pańskiej
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK