30 X 13 r. Święto Pieczonego Ziemniaka
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Koniec jesieni, widoczny nie tylko w ostatnich, pięknych kolorach przyrody, ale przejawiający się też w zakończeniu prac polowych, stał się inspiracją dla ks. Piotra Olszówki, aby lubomierska młodzież spotkała się na imprezie integracyjnej pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Pomysł ten młodzież „podchwyciła” z entuzjazmem, a ks. Proboszcz Ryszard Trzósło zaakceptował  i – jak na ojca parafii przystało – pobłogosławił.

W organizację tego przedsięwzięcia z wielkim sercem i pomysłem zaangażował się p. Edward Korecki, proponując dziedziniec na terenie internatu, którego jest kierownikiem; ze względu na późną porę roku (30 X), miejsce to okazało się najbardziej odpowiednie i bezpieczne. Nieocenioną i bezinteresowną  pomoc okazała również p. Anna Onsowicz – szefowa internackiej kuchni i p. Łukasz Laszczyński, którzy fachowo podeszli do sprawnego przygotowania ziemniaków i innych specjałów do pieczenia na ognisku oraz do przygotowania stołów pod arkadami internatu.

Przed imprezą młodzież uczestniczyła we Mszy św. a potem – wraz z ks. Piotrem Olszówką – udała się na teren sąsiadującego z kościołem internatu. Wielkie znaczenie dla powodzenia tego przedsięwzięcia jest fakt, że do grupy dołączył także ks. proboszcz Ryszard Trzósło, poświęcając młodzieży swój czas, dzieląc się z nią bogactwem swego radosnego serca i zarazem nawiązując relacje z konkretnymi osobami.

Na zakończenie imprezy młodzież podziękowała organizatorom „święta” – p. Annie i p. Edwardowi, wręczając im przygotowane dyplomy, jesienne bukiety i słodkości. Impreza była kolejną okazją do integracji młodzieży w parafii; oprócz osób już systematycznie uczestniczących w różnych spotkaniach formacyjnych, organizowanych przez duszpasterzy, ciągle do grupy dołączają nowe, pojedyncze osoby, ucząc się przeżywania swej młodości we wspólnocie,  na gruncie wiary i kulturalnego, pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Małgorzata Budzicz


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2013 r. 30 X 13 r. Święto Pieczonego Ziemniaka
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK