15-16 XI 13 r. Dla duszy i ciała... ;-)
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Niecodziennym wydarzeniem w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa w Lubomierzu było spotkanie z biblistą i wykładowcą na PWT we Wrocławiu – ks. prof. dr hab. kan. Sławomirem Stasiakiem. Na zaproszenie proboszcza parafii ks. kan. Ryszarda Trzósło, Czcigodny Gość przybył tu 15 XI b.r., aby przewodniczyć Eucharystii – sprawowanej wraz z ks. Piotrem Olszówką – z udziałem młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz z grupą młodzieży zrzeszonej we „Wspólnocie parafialnej”, która poprzez cotygodniowe spotkania formacyjne pogłębia swoją wiarę i w ten sposób coraz bardziej angażuje się w życie Kościoła.

Rozpoczynając kazanie ks. prof. Stasiak stwierdził, że „Ewangelia tego dnia jest jakaś dziwna –  mówi bowiem o padlinie, o sępach, o tym, że jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony…”. I choć te słowa są wyrwane z kontekstu, to nietrudno zauważyć, że współcześnie traci się zachwyt nad pięknem świata i nie zauważa się w nim jego Stwórcy. A liturgia dnia w Księdze Mądrości mówi, że „głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy.” (Mdr 13, 1 – 2). Słowo Boże w kończącym się roku liturgicznym  przypomina, że dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie i dlatego należy czuwać, bo już tu – na ziemi – zapada decyzja o wieczności, którą sami podejmujemy przez swoje właściwe lub niewłaściwe wybory. Myśl tę kaznodzieja rozwinął po Mszy św. – podczas konferencji pt. „O miłości i nadziei w kontekście cywilizacji śmierci”. Pomimo brutalizacji życia i narzucania ideologii śmierci, chrześcijanin nie może tracić nadziei – przekonywał ks. Sławomir – ale powinien realizować w swym życiu miłość, która nigdy nie ustaje, jak również kierować się w swej codzienności wiarą i nadzieją, które mogą to życie uczynić bardziej pełnym i sensownym, a którego to życia nie zastąpią programy telewizyjne czy coraz bardziej wymyślne gry komputerowe.

Konferencja dla młodzieży była uzupełniona projekcją filmu „Diabeł” z edukacyjnej  serii „Wojna światów” – biblioteki „Fronda”, którą przygotowała katechetka Izabela Piątek.

Natomiast w sobotę 16 XI w lubomierskim klubie „Postulat” odbyła się dyskoteka dla młodzieży, którą – dzięki życzliwości p. Marka Kozaka (dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II) – zorganizował ks. Piotr Olszówka. Były to tzw. „Karolinki” czyli alternatywna (zamiast tradycyjnych „Andrzejek”) zabawa organizowana z okazji wspomnienia patronki młodzieży – bł. Karoliny Kózkówny. Przygotowanie imprezy wiązało się m.in. z poznaniem życia i męczeństwa młodej Polki, która oddała swoje życie w obronie czystości i kobiecej godności; niewątpliwie jest to dobry i godny naśladowania wzór, a modlitwa młodzieży (i nie tylko) o jej wstawiennictwo z pewnością jest skuteczną pomocą w przeżywaniu młodości w pełni i na różnych jej płaszczyznach. Jedną z nich – ważną dla młodzieży – jest zabawa i warto wskazywać i uczyć młodych, jak ją organizować, aby była przemyślana, zaplanowana oraz związana z dobrem i prawdziwą radością. W organizację i przebieg imprezy włączyli się z wielkim sercem, oddaniem i zaangażowaniem również przedstawiciele rodziców – Grażyna Achramowicz,  Olga Błażejowska, Anna Budzicz i państwo Sylwia i Jakub Ogonek, którym ks. Piotr składa serdeczne podziękowania.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Izabela Piątek


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2013 r. 15-16 XI 13 r. Dla duszy i ciała... ;-)
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK