Prace remontowe 2013
Wpisany przez ks. Ryszard Trzósło   

 

 

„ Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

W ramach Programu DZIEDZICTWO  KULTUROWE priorytet 1: Ochrona Zabytków wykonano następujące zadanie: Lubomierz, kościół Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa – barokowe malowidło ze sceną Przemienienia Pańskiego na zachodnim przęśle nawy głównej: konserwacja – etap I.

Zaplanowane na rok 2013 środki finansowe na konserwację techniczną sklepienia pochodziły z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parafia posiadała 10% udział własny w przeprowadzonych pracach.

Po postawieniu rusztowania na wysokość 24 m, prace konserwatorskie zgodnie z harmonogramem rozpoczęła Firma AC Konserwacja Zabytków z Krakowa i wyspecjalizowany zespół konserwatorski, którym kierował pan dr Paweł Boliński. Prace prowadzono zgodnie z Umową i zatwierdzonym Programem Prac Konserwatorskich.

Otrzymana dotacja na zadanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwalała tylko wykonać konserwację techniczną malowidła ze sceną „Przemienienie Pańskie”, stąd zadanie miało w nazwie – etap I. Dzięki pomocy sponsorów i zaangażowaniu finansowemu ludzi dobrej woli udało się wykonać pełną konserwację malowidła / 332 m2 / wraz z konserwacją estetyczną  przy jednym zarusztowaniu sklepienia. Jest to sukces, który mogliśmy osiągnąć dzięki środkom finansowym Ministerstwa i wielu osób zaangażowanych w to dzieło.

Efektem prac jest:

- konserwacja malowidła odspojonego ze zdegradowanym spoiwem = 8000 dm2
- konserwacja malowidła ze zdegradowanym spoiwem = 16000 dm2
- konserwacja malowidła z uszkodzoną powierzchnią = 9200 dm2
- konserwacja wyprawy z monochromią na gurcie = 2100 dm2
- konserwacja dekoracji stiukowej = 5800 dm2

Składam serdeczne podziękowanie Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przyznane środki finansowe, Wykonawcom prac konserwatorskich, Parafianom, Sponsorom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia i ukończenia prac konserwatorskich.

Ks. Ryszard Trzósło

 

Tu jesteś

Start 2013 r.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK