29-30 XI 13 r. Aby sobota nie była tylko od sprzątania ;-)
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W istniejącej od kilku miesięcy w lubomierskiej parafii wspólnocie młodzieży – pod kierunkiem ks. proboszcza Ryszarda Trzósło oraz opiekuna grupy – ks. Piotra Olszówki – wykrystalizował się już profil i kierunki działania. Na kolejnym cotygodniowym spotkaniu (które rozpoczynają się w piątki wieczorną Mszą św. i są kontynuowane w salce na plebanii)  29 XI b.r. – przy udziale ponad 30 osób – dokonano wyboru samorządu grupy; prezesem została Aleksandra Barsul, vice prezesem Mateusz Karaczun natomiast skarbnikami – Katarzyna Achramowicz i Estera Błażejowska, a odpowiedzialną za „młodzieżową kronikę” Julia Błażyńska.

Na progu Adwentu i nowego roku liturgicznego – w sobotę 30 XI 2013 r. – ks. Piotr wraz z nowo wybranymi władzami grupy, udał się do Krzeszowa, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej zawierzyć Panu Bogu wszystkie plany związane z pracą formacyjną i opiekuńczo – wychowawczą. Pobyt na terenie krzeszowskiego sanktuarium był też okazją do poznania historii oraz zobaczenia – w radosnych promieniach jesiennego słońca – odnowionych obiektów – począwszy od wnętrz bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i kościoła św. Józefa, przez Dom Obsługi Pielgrzyma, plebanię, klasztor sióstr Benedyktynek aż po pięknie zagospodarowany plac kościelny i parking z wieżami bazyliki w tle. W swym majestacie, bogactwie architektonicznym i kolorystce – w naturalny sposób – pomagają one wznieść myśli ku Stwórcy oraz wprawiają w zachwyt nad kunsztem pracy rąk budowniczych i artystów. Natomiast świadomość obecności Łaskawej Pani w znaku Cudownego Obrazu i skutecznego wstawiennictwa za uciekających się pod Jej obronę, pozwala z ufnością podejmować zadania, jakie Pan Bóg stawia przed każdym – także młodym – człowiekiem. Przedstawiciele młodzieży z Lubomierza byli pod wrażeniem tego miejsca – zwłaszcza, że 3 z 4 osób były tam po raz pierwszy.

W drodze powrotnej grupa skorzystała z zaproszenia i zawitała do Kamiennej Góry, aby osobiście poznać mnie i mojego męża – od kilku lat związanych z ks. Piotrem Olszówką wspólnymi działaniami na rzecz młodzieży. Był to czas radosnego dzielenia się wspomnieniami z realizacji wielu inicjatyw, podejmowanych dla młodzieży przez ks. Piotra podczas jego posługi w kolejnych parafiach naszej diecezji. Mieliśmy też okazję poznać plany na najbliższy rok dot. wspólnoty młodzieżowej z parafii w Lubomierzu; wspieramy je i zachowujemy w sercu oraz pamięci przed Panem a otrzymane od młodzieży pamiątki z Lubomierza (piękna filiżanka i granatJ) z pewnością będą nam o tym przypominać.

Dziękując ks. Piotrowi i „jego młodzieży” za sprawienie, że ta sobota nie była tylko od sprzątania :-), chciałam zacytować – i zadedykować Czcigodnym Dorosłym – słowa, które kiedyś otrzymałam pocztą mailową od Przyjaciela mej rogatej duszy: „Dzieci, mając kontakt ze szczęśliwymi i spełnionymi ludźmi różnych stanów, obserwując ich, w przyszłości będą dokonywać bardziej świadomych i bardziej samodzielnych wyborów. Jeśli dziecko wybierze tę najlepszą dla siebie drogę, wtedy rodzice mogą być dumni, bo właśnie odnieśli razem z nimi sukces”.

Brygida Gucwa 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2013 r. 29-30 XI 13 r. Aby sobota nie była tylko od sprzątania ;-)
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK