31 I 14 r. "Strzeżonego Pan Bóg strzeże..." W trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W związku z organizacją wyjazdu na zimowisko do Zakopanego, na które zapisało się 95%  grupy „PO – Ziomki”, na kolejne spotkanie formacyjne młodzieży w salce na plebanii w dniu 31 stycznia b.r. ks. Piotr Olszówka zaprosił funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim – st. kapitana p. Leszka Telegę.

Podczas spotkania z lubomierską młodzieżą Prelegent przypomniał młodym podstawowe zasady bezpieczeństwa, obowiązujące podczas organizacji imprez masowych i udziału w takowych. Swoją wypowiedź poparł autorytetem noszonego munduru funkcjonariusza państwowego oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy zawodowej, gdzie pełni funkcję starszego specjalisty ds. kontrolno – rozpoznawczych oraz dowódcy podczas akcji ratowniczych prowadzonych przez strażaków.

Bycie w grupie, poza domem niekiedy prowokuje lub „sprzyja” nieplanowanym i nieoczekiwanym zachowaniom młodzieży. Udając się na imprezę – zwłaszcza kilkudniową – z bagażem niezbędnych rzeczy osobistych koniecznie trzeba też „zabrać rozum i trzeźwe myślenie”; źle pojęta wolność, bezmyślność, brawura, chęć popisu przed rówieśnikami… są zazwyczaj pierwszymi przyczynami nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków – nie tylko drogowych. Innym bardzo ważnym warunkiem jest zdyscyplinowanie oraz bezwzględne posłuszeństwo wobec kierownika imprezy i zaangażowanych przez niego do pomocy w opiece nad grupą odpowiednio przygotowanych wychowawców; to oni odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowia i życia podczas pobytu poza domem powierzonych im przez rodziców ich największych Skarbów.

Zagrożeniem podczas wyjazdu mogą być próby sięgania przez młodzież po różnego rodzaju używki: papierosy, „trawki”, alkohol (mało – lub więcej – procentowy) czy narkotyki. Niebezpieczeństwo takich „eksperymentów” nie leży tylko w „niewłaściwym zachowaniu młodzieży uczącej się” (może nawet pełnoletniej),  co w możliwych – czasami zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia – skutkach np. zaprószenie ognia, uczulenia na niektóre „substancje”, zatrucia itp. – wymagające interwencji straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego.

Dostojny Gość zwrócił też uwagę na rozsądne korzystanie ze środków multimedialnych i instalacji elektrycznej podczas podłączania czajnika, lokówki, prostownicy, ładowarki itp. sprzętu;  zakładając, że miejsce zakwaterowania jest odpowiednio przygotowane i dostosowane do „obsługi” gości, to jednak nigdy nie należy zostawiać swojego sprzętu bez należnego nadzoru.

Inną kwestią, na którą zwrócił uwagę Prelegent, było zachowanie zasad bezpieczeństwa w podróży – zarówno podczas przejazdu autokarem jak i w miejscach postoju. Niezbędnym uzupełnieniem  pogadanki były informacje dot. zachowania w przypadku, kiedy już wydarzy się małe lub większe nieszczęścia. Podczas prowadzenia akcji ratunkowej bezdyskusyjnie i bezwzględnie należy zachować spokój oraz poddać się poleceniom osoby ją prowadzącej – w pierwszym rzędzie może to być kierownik imprezy, właściciel ośrodka, a po przybyciu służb ratowniczych (pogotowia, straży, policji. GOPR…) –  ich dowódcy lub osobom przez niego wyznaczonym.

Spotkanie ze Strażakiem – p. Leszkiem Telegą było bardzo interesujące i potrzebne. I choć młodzież jak i ks. Piotr Olszówka nieraz „słyszeli” o zasadach bezpieczeństwa i p/poż, to (np. przez zadawanie pytań) można było się dowiedzieć czegoś nowego – zwłaszcza, gdy mówił to nie teoretyk lecz praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Na zakończenie ks. Piotr i młodzież podziękowali Prelegentowi, z nadzieją, że podczas wyjazdu do Zakopanego czy podczas innych zaplanowanych imprez, nie będą musieli wykorzystywać zdobytej wiedzy w praktyce. „Korzystając” z przychylności i błogosławieństwa Bożego hojnie udzielanego przez Proboszcza parafii – ks. Ryszarda Trzósło, ks. Piotr Olszówka (jako inicjator różnych imprez) zakłada i podkreśla, że – z łaski Pana – dane mu jest pracować „z” i „dla” dobrej pod każdym względem i mądrej lubomierskiej młodzieży. Ufając Opatrzności Bożej i dopełniając ze swej strony wszelkich formalności koniecznych przy organizacji imprez ma nadzieję, że zachowanie młodzieży jak i sam przebieg zimowiska nie będzie godny zainteresowania żerujących na nieszczęściach stacji telewizyjnych.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Padre


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 31 I 14 r. "Strzeżonego Pan Bóg strzeże..." W trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK