3 IV 14 r. Imieniny ks. proboszcza Ryszarda
Wpisany przez Brygida Gucwa   

3 kwietnia Kościół wspomina św. Ryszarda biskupa. Jest to również dzień imienin ks. Proboszcza kan. Ryszarda Trzósło. Z tej okazji Grupa Młodzieżowa „PO – Ziomki”, Koło Żywego Różańca oraz parafianie z Olesznej Podgórskiej zamówili Msze św. w intencji Czcigodnego Solenizanta i składali życzenia. Była to także szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności swojemu ks. Proboszczowi za „zwyczajne”, serdeczne międzyludzkie relacje oraz za ojcowskie serce i duszpasterską troskę o Chrystusowy Kościół w lubomierskiej parafii, a także za podjęty trud ratowania od ruiny zabytkowej parafialnej świątyni. Tylko Panu Bogu wiadomo, ile Dobra, Nadziei i Bożej Radości pozostaje w sercach ludzi dzięki posłudze ks. Ryszarda; wymiar duchowy i „te sprawy” z pozoru są niewidoczne dla oczu, ale w końcowym efekcie przekładają się jednak na relacje interpersonalne w środowisku i zaangażowanie ludzi w sprawy Kościoła lokalnego.

Widocznym efektem posługi ks. Proboszcza w parafii jest ogrom prac remontowo – konserwatorskich przeprowadzanych od 2001 roku w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa. Objęły one fasadę, gzymsy, rzeźby na zewnątrz i wewnątrz kościoła, konserwację fresków, malowideł i dekoracji wnętrz, kapitalny remont dachu, elewacji, wieży...(szczegóły podane są na stronie internetowej parafii). W tym względzie ks. Ryszard Trzósło dał się poznać jako „znawca przedmiotu”, pozyskując duże środki finansowe w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Departamencie Ochrony Zabytków; jednak aby takie środki uzyskać, konieczny jest „wkład własny” parafii, który ks. Proboszczowi udało się zebrać od wiernych i sponsorów.

31 sierpnia 2013 roku ks. kan. Ryszard Trzósło został członkiem honorowym Kapituły Krzeszowskiej; na stronie lubomierskiej parafii wpisano słowa, które przy okazji życzeń oraz wszelkich przejawów życzliwości w dniu imienin ks. Proboszcza warto przypomnieć i niejako potwierdzić: „Jako parafianie jesteśmy szczególnie dumni z wyróżnienia jakiego dostąpił nasz ksiądz Proboszcz, a jednocześnie czujemy ogrom odpowiedzialności duchowej za dawanie świadectwa służby Panu Bogu i wierności Matki Jezusa Maryi. Cieszymy się z tego razem z naszym księdzem Proboszczem i obiecujemy wsparcie modlitewne w pracy duszpasterskiej na rzecz naszej parafii i diecezji”.

Tekst: Brygida Gucwa

Foto: Sara Ptaszek

Więcej zdjęć...

Ku refleksji…

„Każdy powinien mieć jakiegoś Świętego, z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także, aby go naśladować.

Chciałbym zaprosić was, abyście bardziej poznawali Świętych, rozpoczynając od tego, którego imię nosicie, czytając ich życiorysy i pisma. Bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi przewodnikami, abyście jeszcze bardziej kochali Pana oraz będą cenną pomocą dla wzrostu ludzkiego i chrześcijańskiego”.  (Ojciec Święty Benedykt XVI, 2010 r.)

Św. Ryszard - Biskup

Ryszard urodził się w 1197 r. w Anglii. Jako młodzieniec musiał zająć się administracją majątku rodzinnego. Odrzucił propozycje małżeńskie i po uporządkowaniu stanu majątkowego rodziny udał się na studia uniwersyteckie do Oxfordu. Po ukończeniu studiów swoją wiedzę pogłębiał na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie. Na stanowisku rektora Ryszard zasłużył się pracą nad podniesieniem poziomu uniwersytetu w Oxfordzie tak, że wśród wszystkich uniwersytetów Europy zajmował on odtąd czołowe miejsce.

W 1237 roku  został mianowany kanclerzem prymasa Anglii, św. Edmunda. Przyczynił się znacznie do przeprowadzenia koniecznych reform. Bronił odważnie praw Kościoła wobec króla Henryka III. Towarzyszył swemu ukochanemu pasterzowi w podróży do Pontigny we Francji, gdzie też św. Edmund umarł; przed śmiercią nakłonił Ryszarda do przyjęcia święceń kapłańskich. Podarował mu także na pamiątkę drogocenny kielich. Ikonografia przedstawia niekiedy św. Ryszarda, który trzyma w dłoni kielich; wg starej opowieści podczas odprawiania Mszy św. kielich wypadł mu z ręki, ale cudownie Krew Chrystusa nie wylała się z niego.

Po powrocie do Anglii Ryszard porzucił dotychczasowe stanowiska i objął skromne probostwo w Charing, a potem w Deal. Jednakże nowy prymas Anglii, Bonifacy, powołał Ryszarda ponownie na swojego kanclerza. W 1244 r. został wybrany biskupem Chichester. Król Henryk III, znając nieustępliwość biskupa w obronie praw Kościoła, na wybór Ryszarda nie zgodził się. Mimo tego prymas potwierdził wybór. Wtedy Henryk III zajął dobra biskupie. Ryszard był zmuszony udać się do Rzymu, by papież rozstrzygnął sprawę. Papież Innocenty IV potwierdził w Lyonie wybór Ryszarda, a nawet osobiście udzielił mu sakry biskupiej. Na wiadomość o tym król z zemsty zagarnął biskupowi wszystkie dobra, nawet jego własne mieszkanie. Biskup zamieszkał więc po powrocie u jednego z proboszczów w Tarring; aby jednak nie być gospodarzowi ciężarem, w wolnej chwili pomagał mu przy uprawie roli. Trwało to dwa pełne lata, aż król, zagrożony klątwą papieską, oddał biskupowi dom i zabrane mu dobra biskupie.

Zarządzenia, jakie pozostawił Ryszard, świadczą o jego gorliwości pasterskiej. Nakazał udzielać sakramentów bezpłatnie. Kapłanów zobowiązał do zachowania celibatu i do przebywania na miejscu, aby byli zawsze do dyspozycji swoich wiernych. Wymagał także, aby nosili strój kościelny. Wiernych zobowiązywał do uczęszczania na Mszę św. w niedziele i w święta. Szczególnie troskliwą opieką otaczał św. Ryszard kapłanów steranych wiekiem i chorobą. Starał się zapewnić im możliwie najlepszą pomoc.

Umarł niespodziewanie podczas wizytacji pasterskiej budującego się kościoła p.w. św. Edmunda w Dover 3 kwietnia 1253 r. Natomiast 16 czerwca 1276 roku w obecności króla Anglii Edwarda I, wielu biskupów i dygnitarzy państwa, odbyło się uroczyste przeniesienie śmiertelnych szczątków Ryszarda do katedry w Chichester. Umieszczono je w bogatym sarkofagu pod głównym ołtarzem.

W średniowieczu grób św. Ryszarda należał do najliczniej uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych w Anglii. Niestety, król Henryk VIII, który oderwał Anglię od Kościoła Chrystusowego, nakazał zniszczyć grobowiec św. Ryszarda jako bojownika o niezależność Kościoła od władzy świeckiej.

Ryszard został policzony w poczet świętych przez papieża Urbana VI w roku 1262. Kościół wspomina św. Ryszarda - biskupa 3 kwietnia.

Modlitwa

Boże najlitościwszy i Panie nasz, który przykładem swym nas pouczasz, abyśmy Ciebie długo o jałmużnę nie prosili, dajesz bowiem wszystkiego według miary. Uczyń me serce litościwym, aby na widok nędzarza nie tylko zalało się łzami, ale i hojną jałmużną go opatrzywszy, zyskało wieczną nagrodę w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

(opr. na podst. www.brewiarz.pl)

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 3 IV 14 r. Imieniny ks. proboszcza Ryszarda
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK