4 IV 14 r. Wizytacja kanoniczna

Dzień pierwszy.

Tego dnia jego Ekscelencja Biskup Stefan Cichy rozpoczął wizytacje kanoniczną w naszej parafii. Swoje pierwsze kroki skierował na spotkanie z dziećmi i młodzieżą naszych szkół i przedszkola, zgromadzonych w sali teatralnej Zespołu Szkół. Księdzu Biskupowi towarzyszyli ks. Dziekan Krzysztof Kiełbowicz, ks. Sekretarz Mariusz Majewski oraz ks. Proboszcz Ryszard Trzósło. Przybyłych gości przywitała pani Dyrektor Joanna Paśko-Sikora jako gospodarz miejsca spotkania. Witając przybyłych pani Dyrektor wyraziła wdzięczność księdzu biskupowi za to, że edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży jest równie ważną kwestią dla Niego, co dla szkoły. Następnie głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, pan Marek Kozak. Podkreślił, że z wielką niecierpliwością oczekują jako szkoła dnia 27 kwietnia, gdy ich patron zostanie wyniesiony do godności świętych Kościoła. Kolejny punkt spotkania to prezentacje szkół w wykonaniu uczniów. Najpierw wystąpiły "Słoneczka" za szkoły podstawowej. Zaprezentowały dwa tańce do muzyki poważnej, piosenkę o swoim patronie i taniec indyjski. Następnie znów głos zabrała pani Joanna Paśko-Sikora przedstawiając krótką historię powstania szkoły, która w Lubomierzu utworzona została 150 lat temu. Kolejnym punktem była prezentacja Zespołu Szkół za pomocą piosenki i obrazu. W ten sposób rozwinięto myśl przewodnią spotkania "Per crucem ad lucem. Przez szkołę do..." życia i mądrości.

Po prezentacjach przyszedł czas przemówienie Księdza Biskupa. Mówił zebranym o kaganku oświaty, który niesie szkoła jako dar dla uczniów, o przyjaźni, która jest wielką wartością dla każdego niezależnie od wieku, o radości, która powinna towarzyszyć człowiekowi każdego dnia. Zebrani w sali teatralnej odśpiewali szanownemu Jubilatowi gromkie "Sto lat"z okazji 75 rocznicy urodzin a delegacja młodzieży wręczyła upominki. Spotkanie skończyło się wspólną modlitwą i pasterskim błogosławieństwem, udzielonym przez Jego Ekscelencję wszystkim zebranym. Kolejnym punktem wizytacji była modlitwa na cmentarzu parafialnym. Zgromadzeni tam parafianie w samo południe wraz z Ordynariuszem diecezji legnickiej odmówili modlitwę "Anioł Pański" za wszystkich zmarłych. Biskup Stefan udał się z wizytą do chorego pana Edwarda Mycana, parafianina, który już od kilku lat nie porusza się samodzielnie złożony ciężką chorobą. Kolejny punkt wizytacji to spotkanie na obiedzie z Burmistrzem Gminy i Miasta Lubomierz panem Wiesławem Ziółkowskim, panią Sekretarz Bożeną Pawłowicz. Po obiedzie spotkał się na indywidualnej rozmowie z ks. Wikarym Piotrem Olszówką. Ostatnim punktem wizytacji tego dnia było przejrzenie ksiąg w kancelarii parafialnej.

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 4 IV 14 r. Wizytacja kanoniczna
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK