23 V 14 r. Uroczystość przyjęcia nowych lektorów i psałterzystów

W piątek odbyło się w Katedrze legnickiej, uroczyste przyjęcie do służby liturgicznej nowych lektorów i psałterzystów z naszej diecezji. Uczestniczyli oni w  sześciomiesięcznym kursie przygotowanym przez Księdza Przemysława Durkalca, Dziecezjalnego, Duszpasterza Służby Liturgicznej i przy wsparciu Księdza Piotra Dębskiego. Z naszej parafii kurs ukończyło ośmiu lektorów: Marek Budzicz, Łukasz Martyniak, Mateusz Martyniak, Maksymilian Kobylański, Mateusz Karaczun, Karol Telega, Łukasz Moszczyński, Dawid Łamasz oraz cztery psałterzystki: Milena Kulińska, Sara Ptaszek, Aleksandra Młodzieniewska, Natalia Burchart a także Małgorzata Szostak (z parafii Chmieleń).

Mszy świętej przewodniczył Administrator Apostolski diecezji legnickiej Jego Ekscelencja Biskup Stefan Cichy w asyscie księży, wśród których był również nasz Ksiądz Proboszcz Ryszard Trzósło. Ksiądz Biskup w kazaniu powiedział o tym, że psałterzyści i lektorzy, aby dobrze spełniali swoją funkcję powinni pokochać Pismo święte. Wskazał także na prawidłowe przygotowanie członków służby liturgicznej do codziennej posługi, by służąc zgromadzeniu liturgicznemu przyczynili się do bliskiego spotkania z Panem Bogiem a nie rozpraszania w czasie Liturgii Słowa.

O przyjęcie i pobłogosławienie kandydatów poprosił Księdza Biskupa ksiądz Przemysław Durkalec. Każdy został wyczytany z imienia i nazwiska i potwierdził swoją obecność wobec całej wspólnoty. Następnie Biskup Stefan przyjął od kandydatów gotowość przyjęcia na siebie odpowiedzialności za Słowo Boże. Ksiądz Biskup pobłogosławił ich i każdemu nałożył na szyję krzyżyk będący symbolem przynależności do służby liturgicznej. Godny podkreślenia jest udział w uroczystości członków rodziny z naszej parafii. Doniosły charakter uroczystości na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy w niej uczestniczyli.

Po Mszy świętej każdy psałterzysta i lektor otrzymał pamiątkowy dyplom z gratulacjami od księdza Przemysława i księdza Piotra.


Nie było by pewnie tego wszystkiego gdyby nie zaangażowanie Księdza Piotra i jego pomocników, którzy pomagali młodzieży dotrzeć do Legnicy, aby tam kształcić się na większą chwałę Panu Bogu. Bóg zapłać.

Powierzamy naszych członków służby liturgicznej opiece Ducha Świętego, aby pełniąc posługę na rzecz zgromadzenia liturgicznego pamiętali o tym, że przekazują Słowo Boże.

LEKTOR: chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, odczytuje lekcje z Pisma Świętego.

PSAŁTERZYSTA: jego zadaniem jest wykonywanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej miedzy czytaniami. Aby psałterzysta mógł poprawnie pełnić swoją funkcję, powinien koniecznie posiąść sztukę wykonywania psalmodii oraz zdobyć umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji.

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 23 V 14 r. Uroczystość przyjęcia nowych lektorów i psałterzystów
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK