16 VI 14 r. „Pan mój i Bóg mój” – spotkanie służby liturgicznej
Wpisany przez Padre   

16 czerwca 2014 r. w ramach I Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego – „Pan mój i Bóg mój” – w Sanktuarium św. Jacka w Legnicy odbyło się tzw. Statio Służby Liturgicznej czyli spotkanie wszystkich członków służby liturgicznej naszej diecezji. Obecni byli: akolici, stali lektorzy, nadzwyczajni szafarze komunii świętej, zakrystianie, organiści, chóry, parafialne schole, psałterzyści, ceremoniarze, lektorzy i ministranci.

Z naszej parafii – dzięki uprzejmości i trosce ks. Proboszcza Ryszarda Trzósło – pod czujnym okiem p. Łukasza Laszczyńskiego i ks. Piotra Olszówki, na to spotkanie udała się 15 – osobowa grupa ministrantów, lektorów i psałterzystek.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej nauki śpiewu i modlitwy. Następnie udaliśmy się do kościoła św. Trójcy, z którego to, przy śpiewie litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wyruszyła uroczysta procesja eucharystyczna do Sanktuarium św. Jacka, zakończona Mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem Administratora Apostolskiego Biskupa Stefana Cichego.

Czas wspólnej modlitwy był dobrą okazją do refleksji nad obecnością Boga w codziennym życiu człowieka i umocnienia z Nim duchowej więzi, a także do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytania, które postawił u początku swego pontyfikatu papież Franciszek. Ojciec święty tak mówił: Chciałbym, abyśmy wszyscy postawili sobie pytanie: czy ty, czy ja czcimy Pana? Zwracamy sie do Boga tylko po to, aby prosić dziękować, czy też idziemy do Niego także, aby Go adorować? Cóż zatem oznacza adorować Boga? Oznacza to uczyć się przebywania z Nim... Oznacza przyznać Mu miejsce, które Mu się należy. Adorować Boga to wierzyć, wyznawać, że tylko On naprawdę kieruje naszym życiem (…), że jest jedynym Bogiem naszego życia, Bogiem naszej historii. (...) Adorować to znaczy wyzbyć się bożków, także tych najbardziej ukrytych, i wybrać Pana jako centrum, jako główną drogę życia. (Rzym, bazylika św. Pawła za murami, 14 kwietnia 2013 r.)

Dziękując Bogu za to, że „nas wybrał abyśmy stali przed Nim i Jemu służyli”, jak również za łaskę doświadczenia Kongresowego Dnia Służby Liturgicznej, warto pamiętać, że w każdej celebracji eucharystycznej Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu, abyśmy także i my mogli zjednoczyć się z Nim, oddając Bogu nasze życie, prace, radości i smutki. Wieczernik przypomina nam posługiwanie, (…) służenie sobie nawzajem. Oznacza służenie ubogim, chorym, wykluczonym. (...) Przypomina dzielenie się, braterstwo, zgodę, pokój między nami. Tak wiele miłości, dobra, miłosierdzia wypłynęło z Wieczernika. (…) Stąd swój początek czerpie wielka rzeka świętości Kościoła. (Papież Franciszek – w czasie Mszy świętej, odprawionej w Wieczerniku jerozolimskim podczas niedawno zakończonej pielgrzymki do Ziemi Świętej).

Tekst: Padre
Foto: Aleksandra Barsul

Więcej zdjęć...

Modlitwa I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej

JEZU CHRYSTE,
jedyny odkupicielu człowieka,
wierny towarzyszu naszego ziemskiego pielgrzymowania,
żywy chlebie, który z nieba zstąpiłeś –
uwolnij od uwięzi oczy mojej duszy,
abym cię rozpoznawał przy łamaniu Chleba,
jak uczniowie w Emaus;
pozwól dotknąć rany twego serca,
które bije w Eucharystii,
abym z wiarą wyznał:
Ty jesteś „PAN MÓJ I BÓG MÓJ”;
udziel mi łaski trwania we wspólnocie Kościoła,
zjednoczonego przy eucharystycznym stole.

 

MARYJO,
Niewiasto Eucharystii,Matko adorująca –
wlej w moje serce pragnienie kontemplacji Twego Syna,
tu na ziemi ukrytego pod zasłoną chleba,
abym kiedyś mógł oglądać Go twarzą w twarz w niebie.
JEMU CHWAŁA, CZEŚĆ I UWIELBIENIE,
TERAZ I W WIECZNOŚCI,
I NA WIEKI WIEKÓW.
Amen.

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 16 VI 14 r. „Pan mój i Bóg mój” – spotkanie służby liturgicznej
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK