11 X 14 r. Pielgrzymka Szlakiem Papieskim na Ziemi Kłodzkiej
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Z okazji XIV Dnia Papieskiego przedstawiciele młodzieżowej grupy „PO – Ziomki” wraz ze swoim opiekunem ks. Piotrem Olszówką, w sobotę 11 X b.r. pielgrzymowali Szlakiem Papieskim na Ziemi Kłodzkiej. Opiekę nad młodzieżą sprawowały także Panie: Katarzyna Mielniczyn i Bogusia Kawzowicz. Zgodnie z sugestią ks. proboszcza kan. Ryszarda Trzósło (honorowego członka kapituły krzeszowskiej) – w drodze do celu grupa nawiedziła sanktuarium i pokłoniła się Królowej Sudetów w Krzeszowie. Wg notatek i wspomnień osób towarzyszących ks. Karolowi Wojtyle w wycieczce rowerowej w dniach 1 – 5 września 1956 r., z Bolesławca do Świebodzic, miejsce to również jest uświęcone obecnością i modlitwą św. Papieża; wędrówkę tę wspomniał Jan Paweł II w czasie pobytu w Legnicy z racji koronacji Matki Bożej Krzeszowskiej. Matce Bożej Łaskawej lubomierscy pielgrzymi zawierzyli ks. Proboszcza i wszystkie jego sprawy – a zwłaszcza zbliżającą się posługę w nowej parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni.

Kolejnym etapem pielgrzymowania lubomierskiej młodzieży ze św. Janem Pawłem była Kudowa – Czermna. Znajduje się tu kościół p.w. św. Bartłomieja, gdzie szczególnie czczony jest słynący łaskami Obraz Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca. Atrakcją tego miejsca jest Kaplica Czaszek, którą młodzież zwiedziła pod opieką przewodniczki – s. Juliany. Kaplica jest wywołującym dreszcz grozy Wielkim Grobowcem, zbudowanym w 1776 r. – pamiątką wojen politycznych i religijnych, stacjonowania wojsk oraz epidemii. Znajduje się tu ok. 30 – tysięcy ludzkich kości i czaszek, którymi wyłożone są ściany i sufit; znaczna ich część znajduje się też pod podłogą Kaplicy. Ciekawostką jest to, że o północy z 14/15 sierpnia odbywają się tu nabożeństwa z modlitwą za samobójców; ponadto 2 XI odbywa się tu nabożeństwo za Wszystkich Wiernych Zmarłych. Miejsce to ks. Karol Wojtyła zwiedził 1 lipca 1955 r. – w pierwszym dniu tygodniowej wycieczki po Ziemi Kłodzkiej i Górach Stołowych.

Uroczą trasą – z widokiem na piękne w jesiennym słońcu góry – pielgrzymi z Lubomierza dotarli do Metropolitalnego Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie Śląskim. Największym skarbem jest tu znajdująca się w głównym ołtarzu XIII – wieczna drewniana (43,3 cm) figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem. Charakterystyczny jest lekki uśmiech obydwu Postaci, a zwłaszcza Matki Bożej; z powodu tego uśmiechu niektórzy nazywają ją „Madonną uśmiechniętą”. 4 września 1957 r. ks. K. Wojtyła odprawił przed Tą figurką Mszę św. Natomiast pielgrzymi z Lubomierza modlitwą różańcową ogarnęli tu wszystkie sprawy i Osoby, powierzające się ich pamięci – a zwłaszcza odchodzącego z parafii proboszcza ks. kan. Ryszarda Trzósło oraz jego następcę ks. kan. Erwina Jaworskiego.

Po zwiedzeniu sanktuarium i ruchomej szopki grupa udała się do Patronki Ziemi Kłodzkiej w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach. W barokowej świątyni, do której prowadzi 56 monumentalnych kamiennych schodów, znajduje się słynąca łaskami 28 cm drewniana figurka Matki Boskiej. W 1980 r. została Ona ukoronowana koronami papieskimi na Wambierzycką Królową Rodzin; podczas koronacji odczytany został specjalny list Ojca Świętego Jana Pawła II, który przed laty (3 lipca 1955 r.) odprawił tu Mszę św. – o czym obecnie informuje tablica pamiątkowa. Pobyt pielgrzymów z Lubomierza w wambierzyckiej bazylice oraz przejście wśród kapliczek kalwarii był czasem na osobistą modlitwę i refleksję.

Tegoroczna pielgrzymka lubomierskiej młodzieży po Ziemi Kłodzkiej z okazji Dnia Papieskiego była niejako dalszym ciągiem, kontynuacją ubiegłorocznej wędrówki Szlakiem Papieskim w Karkonoszach. Papieski Szlak na Ziemi Kłodzkiej został otwarty w Kudowie Zdroju – Czermnej 29.04.2005 r. przez Ks. Bpa Ignacego Deca – Ordynariusza Diecezji Świdnickiej. Wytyczono go na podstawie pisemnego świadectwa Jana Babeckiego – jednego z siedmiu uczestników towarzyszących w wyprawie z 1 – 7 lipca 1955 r.

Pielgrzymowanie Szlakami Papieskimi daje możliwość poznawania i promowania dziedzictwa kulturowego i bogatych walorów religijno – turystyczno – przyrodniczych naszej Ojczyzny. Wg słów św. Jana Pawła II „Turystyka jest skutecznym środkiem autentycznej formacji chrześcijańskiej i sprzyja dochodzeniu do dojrzałości osobowej”; jest również formą duszpasterstwa – atrakcyjną szczególnie dla młodzieży, w którą ks. Piotr Olszówka angażuje młode osoby skupione w grupie parafialnej.

 

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Sara Ptaszek

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 11 X 14 r. Pielgrzymka Szlakiem Papieskim na Ziemi Kłodzkiej
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK