25 X 14 r. Małe Spotkania Młodych – po raz kolejny
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W sobotę 25 X b.r. młodzież z przyparafialnej grupy „PO – Ziomki” wraz ze swoim duszpasterzem – ks. Piotrem Olszówką – wzięła udział w kolejnych Małych Spotkaniach Młodych; tym razem odbyły się one w salezjańskiej parafii p.w. św. Jana Bosko w Lubinie. Oprócz przedstawicieli Lubomierza była tam również młodzież m. in. z Bolesławca, Zgorzelca, Jeleniej Góry i Głogowa.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Janusz Wilk – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Najświętszą Ofiarę sprawowali także księża: Piotr Olszówka, Sebastian Szczurek, Tomasz Kołodziej, Jakub Sikorski oraz Ojcowie Redemptoryści i Księża Salezjanie.

Kazanie wygłosił ks. Robert Bielawski z Jeleniej Góry, który starał się pomóc młodzieży w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”

Oprócz tego miało miejsce uwielbienie Pana Boga przez adorację Najświętszego Sakramentu oraz była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli: ks. Jakub Bartczak i Piotr Kowalczyk ,,Tau,, którzy razem realizują projekt społeczno – ewangelizacyjny ,,Wspólny Mianownik” o charakterze profilaktycznym. Ich obecność w Lubinie była związana przede wszystkim z dawaniem świadectwa podążania za Chrystusem i zachętą dla młodzieży robienia tego w codzienności – tej, w której każdemu przyszło żyć.

Księdza Kubę z Wrocławia młodzież poznała podczas ubiegłorocznego spotkania w Legnicy; jego pasją – oprócz kapłaństwa – jest przede wszystkim hip – hop. Swoje zainteresowania Ks. Kuba wykorzystuje w ewangelizacji –pisze teksty, nagrywa teledyski, przez które ukierunkowuje młodzież w stronę Boga.

Piotr Kowalczyk ,,Tau” (dawniej znany jako ,,Medium”) – zadebiutował nielegalem Seans spirytystyczny oraz Alternatywne źródło energii. Materiał wzbudził zainteresowanie producenta, która rok później wydała pierwszy, dostępny w powszechnej sprzedaży album rapera zatytułowany Teoria równoległych wszechświatów. Kolejny album Graal przysporzył mu pewnej rozpoznawalności w kraju. Od 2012 roku wraz z Galusem współtworzy duet ,,Egzegeza” i wydał album ,,Księga słów” indywidualnie oraz w ramach współpracy z innymi raperami (w tym z ks. Kubą i ,,Bęsiem”) ewangelizuje przez koncertowanie i dawanie świadectwa swego życia z Panem Bogiem.

Młodzież z zainteresowaniem uczestniczyła w kolejnym Małym Spotkaniu Młodych i z zadowoleniem przyjęła przygotowany dla nich program. Służy on nawiązaniu i pogłębieniu relacji z Panem Bogiem a także z rówieśnikami – nie tylko z parafii ale także z różnych miejsc diecezji i poza nią. Dzięki zaangażowaniu ks. Piotra Olszówki i przychylności ks. Proboszcza kan. Erwina Jaworskiego młodzież z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa z Lubomierza ma możliwość kontynuowania (rozpoczętej w ub. roku) pogłębionej formacji poprzez udział w programie opiekuńczo – wychowawczym grupy ,,PO – Ziomki” oraz uczestnictwo w różnych imprezach religijnych, kulturalnych i rozrywkowych o charakterze lokalnym i diecezjalnym.

Tekst: Brygida Gucwa
Zdjęcia: Eliza Hartel

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 25 X 14 r. Małe Spotkania Młodych – po raz kolejny
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK