14 XII 14 r. Ks. Proboszcz Erwin – Przyjacielem Hufca Łódź - Polesie
Wpisany przez Administrator   

Z przemówienia Szefa Bazy „Harcerska Polana” w Strużnicy:

„Trzecia Niedziela Adwentu jest dla nas harcerzy reprezentujących Hufiec ZHP Łódź – Polesie, Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów oraz w mojej osobie Szefa Bazy „Harcerska Polana” w Strużnicy dniem szczególnym, ponieważ przybyliśmy do Lubomierza, żeby wręczyć księdzu proboszczowi tutejszej parafii Erwinowi Jaworskiemu Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Hufca Łódź – Polesie.

Rozkaz nadający odznakę L.10/2014 wydała komendantka hufca w dniu 19.09.2014 kiedy to ks. Proboszcz Erwin był jeszcze w parafii w Karpnikach.

Oto wyciąg z rozkazu L.10/2014:

Łódź, 19.09.2014

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Łódź – Polesie
im. Powstańczej Poczty Harcerskiej

Rozkaz L. 10/2014 /wyciąg/

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Przyznaję odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa Hufca Łódź Polesie księdzu Erwinowi Jaworskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Jadwigi w Karpnikach.

Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie niesioną naszej społeczności harcerskiej.

Czuwaj!
hm. Agnieszka Rytel


Drodzy Parafianie
Szanowni Państwo

Współpraca z księdzem Proboszczem chociaż niezbyt długa, zapisała się bardzo Szczególnie i serdecznie w naszej harcerskiej historii. Współpraca ta odbywała się przede wszystkim na płaszczyźnie: duszpasterskiej, młodzieżowej oraz przyjacielskiej.

Szanując czas tu obecnych pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka szczegółów z pracy ks. Erwina na niwie duszpasterskiej.

  • Ksiądz Proboszcz wychodząc naprzeciw młodzieży, odprawiał msze polowe w Bazie bez względu na panujące warunki pogodowe, i znajdywał dla harcerzy czas – a grafik zajęć miał bardzo napięty swoimi obowiązkami kapłańskimi.
  • Szczególnym wyróżnieniem dla naszego środowiska harcerskiego było udzielenie sakramentu małżeństwa naszej harcerskiej parze na terenie Bazy podczas Mszy Polowej. Proszę Państwa, jestem w harcerstwie od roku 1968, ale nie słyszałem o podobnej formie zawarcia sakramentu w warunkach polowych w naszych harcerskich szeregach – to wielkie wyróżnienie i zarazem przeżycie..

To tylko maleńki fragment z Naszej współpracy ale jakże piękny.

Kończąc, życzę księdzu Proboszczowi Erwinowi, księdzu Piotrowi i Wam Drodzy Parafianie wszystkiego najlepszego, zdrowia, pogody ducha, trwania w Miłości Bożej, a Nowy Rok 2015 niech przyniesie same radości i pogłębienie Wiary.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!
Szef Bazy phm. Stanisław Sałajczyk „Szuwar”
Przewodnicząca Kręgu pwd. Renata Gołaszewska „Lusia”
Sekretarz Kręgu pwd. Izabela Gołąb
hm. Lech Margiel „Prezes”

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2014 r. 14 XII 14 r. Ks. Proboszcz Erwin – Przyjacielem Hufca Łódź - Polesie
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK