19-22 III 15 r. Wielkopostne Rekolekcje w Lubomierzu
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Dwa skrzydła dla ludzkiego ducha.

W uroczystość św. Józefa w lubomierskiej parafii rozpoczęły się wielkopostne rekolekcje, które prowadził ks. kan. dr Mariusz Szymański. Program rekolekcji był bardzo bogaty i miał na celu troskę nie tylko o pogłębienie wiary i odnowienie relacji z Panem Bogiem ale także z drugim człowiekiem i z samym sobą. Nauki rekolekcyjne głoszone były w Lubomierzu oraz w Olesznej Podgórskiej i Popielówku. Oprócz nauk ogólnych odbyły się  również spotkania dla dzieci oraz dla młodzieży; ponadto podczas trwania rekolekcji część lubomierskiej młodzieży uczestniczyła w diecezjalnej pielgrzymce maturzystów na Jasną Górę.

Hasłami przewodnimi tegorocznych rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii były: GRZECH - upadek człowieka, zakorzeniony w czasach pierwszych ludzi, jako zagrożenie dla ludzkiej wolności, ducha i zbawienia człowieka współczesnego. WYBACZENIE, będące wyrazem Bożej Miłości i Miłosierdzia zrealizowane w sposób doskonały w Osobie Jezusa Chrystusa, gotowego na śmierć krzyżową dla zbawienia każdego człowieka. POKUTA jako odpowiedź człowieka wierzącego na dar Bożej Miłości. DZIĘKCZYNIENIE - EUCHARYSTIA jako wyraz wdzięczności i chęci trwania przy kochającym Bogu.

Pogłębieniu treści przekazywanych przez Rekolekcjonistę służyło spotkanie z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus, które odbyło się w Sali Teatralnej Zespołu Szkół. W latach 1991 – 97 r. Karmelitanki posługiwały w Lubomierzu i niektórzy parafianie zachowują je w serdecznej pamięci; również Siostry wspominają ludzi i wydarzenia, które zapisały się w pamięć i serce. Po utworzeniu diecezji legnickiej Karmelitanki opuściły Lubomierz (i od tej pory nie ma tu żadnych sióstr zakonnych) i zostały przeniesione do Legnicy. Obecnie mieszkają w Centrum Formacji Charytatywnej – w diecezjalnej Caritas, gdzie przygotowują dni skupienia i spotkania dla dziewcząt oraz przyjmują różne grupy formacyjne; lubomierska młodzież uczestnicząca w kursie lektorów również kilkakrotnie znalazła pod opiekuńczymi skrzydłami sióstr gościnę.

Podczas rekolekcyjnego spotkania w Lubomierzu siostry przybliżyły duchowość swojego kontemplacyjno – czynnego zgromadzenia. Ich hasłem są słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus „Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi” oraz jej „mała droga” oparta na miłości, pokorze, zawierzeniu i ufności. Siostry dużo czasu poświęcają na modlitwę ale też pracują np. w Kurii Diecezji Legnickiej i w Domu Księży Emerytów; o ile to możliwe – w czasie pracy zachowują milczenie. Rekolekcyjne spotkanie z karmelitankami w Lubomierzu uzupełnione było popołudniowym nabożeństwem prowadzonym przez siostry w kaplicy klauzurowej znajdującej się za głównym ołtarzem kościoła; pragnieniem serca ks. kan. dr Erwina Jaworskiego – Proboszcza lubomierskiej parafii jest, aby kaplica ta nie była tylko miejscem zwiedzanym przez turystów ale żeby ponownie stała się miejsce modlitwy – przynajmniej przy „wyjątkowych” okazjach jakimi są chociażby rekolekcje.

Mając świadomość, że Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, której ostatecznym celem jest poznanie Boga i dojść do pełnej prawdy o sobie (por. Encyklika „Fides et ratio”), ks. Proboszcz Erwin Jaworski umieścił w planie rekolekcji także spotkanie z Wykładowcami w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie: dr Anną Andrzejewską i prof. dr hab. Józefem Bednarkiem. Na spotkanie do Sali Teatralnej z tymi wybitnymi pedagogami (których obszar badawczy obejmuje m.in. świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia) zostali zaproszeni rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Wykładowcy ukazali możliwości oraz zagrożenia, jakie niesie świat wirtualny a także różnego rodzaju patologie społeczne w cyberprzestrzeni, które mogą stać się udziałem – zwłaszcza młodych – ludzi korzystających z Internetu. Wpływ najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży może stać się szkodliwy a uzależnienie od mediów cyfrowych stanowi poważne zagrożenie – zazwyczaj zbyt późno rozpoznane zarówno przez rodziców jak i przez samych użytkowników – i prowadzi do uzależnienia, z którego nie tak łatwo się uwolnić. Dobrze wiedzą o tym np. alkoholicy, którzy z łaski Pana Boga i z ludzką pomocą zostali uwolnieni z nałogu. I to oni – tworząc Wspólnotę Apostolstwa Trzeźwości – w czasie tegorocznych rekolekcji przygotowali i prowadzili rozważania na wpisaną w historię parafii Drogę Krzyżową w lubomierskim lesie. Ponad 100 – letnie kapliczki tworzące stacje Męki Pańskiej po raz kolejny stały się nie tyle świadkiem co nadzieją dla ludzi naznaczonych biedą różnego rodzaju. Po nabożeństwie Drogi Krzyżowej była sprawowana Eucharystia, w oprawę której zaangażowała się Wspólnota św. O. Pio.

Dziękując Rekolekcjoniście – ks. Mariuszowi Szymańskiemu – ks. Proboszcz dziękuje również p. Joannie Paśko – Sikorze (dyr. Zespołu Szkół),  p. Edwardowi Koreckiemu (kierownikowi internatu)  za życzliwe udostępnienie Sali Teatralnej oraz Wszystkim zaangażowanym zarówno w oprawę liturgii jak i w poszczególne punkty rekolekcyjnego planu.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Stanisław Siedlecki

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 19-22 III 15 r. Wielkopostne Rekolekcje w Lubomierzu
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK