3 IV 15 r. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – Pamiątka męki i śmierci Chrystusa
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Chrystus dał się ukrzyżować, abym ja nie musiał uciekać od mojego krzyża.

(Ks. Bp Zbigniew Kiernikowski)

W Wielki Piątek od godz. 8:00 w kościele parafialnym w Lubomierzu trwała adoracja Najświętszego Sakramentu; w ciągu dnia każdy, kto chciał, mógł swoją obecnością potowarzyszyć Panu Jezusowi w Jego osamotnieniu i opuszczeniu przed męką i ukrzyżowaniem.

Przed rozpoczęciem wieczornej liturgii Wielkiego Piątku, wierni uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które odbyło się na ulicach Lubomierza; przewodniczył jej wikariusz ks. Piotr Olszówka. Mając na uwadze mieszkańców Popielówka i Olesznej Podgórskiej, którzy z różnych powodów nie mogliby przybyć na liturgię do kościoła parafialnego, Drogę Krzyżową w kościołach filialnych odprawiono o godz. 15:00, a po niej udzielono Komunii Świętej.

Forma Liturgii Wielkiego Piątku sięga starożytności chrześcijańskiej i obejmuje pięć części. Przewodniczył jej ks. Proboszcz Erwin Jaworski, który w asyście służby liturgicznej, w zupełnej ciszy udał się przed ołtarz i padł przed nim na twarz, aby ze wszystkimi zgromadzonymi w kościele zatrzymać się nad tajemnicą naszego odkupienia. Potem nastąpiły czytania ze Starego i Nowego Testamentu odnoszące się do ofiary Chrystusa, które odczytali lektorzy Marek Budzicz i Maksymilian Kobylański. Ta część zakończyła się opisem Męki Pańskiej; został on odczytany z podziałem na role.

Drugą częścią liturgii są uroczyste modlitwy za całą ludzkość czyli za Kościół, za Ojca Świętego, za duchowieństwo i wiernych, za rządzących państwami, za przygotowujących się do chrztu, w potrzebach wiernych, o jedność chrześcijan, za Żydów i za tych, którzy jeszcze nie wierzą w Chrystusa. Celebrans ks. Erwin  śpiewał wezwania, podając intencje modlitwy a po chwili ciszy (w czasie której uczestnicy liturgii mogą / powinni w podanej intencji się modlić) przedstawiał je Panu Bogu.

W części trzeciej miała miejsce uroczysta adoracja krzyża, który okryty fioletową zasłoną został przyniesiony w procesji przed ołtarz; odsłaniając po kolei jego ramiona kapłan jakby na nowo ukazał dobrze znane wszystkim drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, któremu w tym dniu wierni publicznie oddawali pokłon.

W Wielki Piątek, kiedy Kościół nie sprawuje Liturgii Eucharystycznej, najlepszym środkiem, sakramentem, narzędziem wejścia w komunię z Jezusem jest adoracja krzyża - celebrowanie adoracji krzyża. Do początku liturgii Wigilii Paschalnej krzyż traktowany jest jak Najświętszy Sakrament - przed nim się przyklęka”.(Ks. Bp. Z. Kiernikowski - Katechezy na Triduum. Wielki Piątek)


Następnie miała miejsce Komunia Święta czyli przyjęcie Żywego i Prawdziwego Pana Jezusa do serca. Ostatnią częścią Liturgii Wielkiego Piątku było przeniesienie osłoniętej welonem monstrancji z Najświętszym Sakramentem do ołtarza przedstawiającego Grób Pański, aby wierni aż do północy mogli adorować Zbawiciela świata i każdego z nas.

Nie byłoby zmartwychwstania, które jest znakiem, przejawem przebaczenia, gdyby nie było najpierw niesprawiedliwości(...) Panie Jezu wypełnij moje życie Twoją koncepcją przyjęcia niesprawiedliwości”. (Ks. Bp Z. Kiernikowski)

 

Tekst: Brygida Gucwa

Foto: Stanisław Siedlecki

Ku refleksji – ks. Piotr poleca...

WIELKI PIĄTEK

W Wielki Piątek nie ma Mszy świętej. Ciężar postu i skupienia koi Liturgia Męki Pańskiej. Czerwień szat celebransa oznacza męczeństwo oraz krew Chrystusa, która oczyszcza z każdego grzechu.

Uczucie trwogi przeradza się powoli w uwielbienie. Prowadzą do tego lekcje biblijne, a szczególnie opis męki Pańskiej, wykonany z podziałem na role, na wzór średniowiecznych misteriów.

Dziesięć wezwań modlitwy powszechnej podkreśla uniwersalny wymiar odkupienia.

Moc Krzyża działa wszędzie. Kapłan – jak bezcenne trofeum – trzy razy unosi krzyż, uwalniany z żałobnych zasłon i śpiewa trzykrotnie: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Zgromadzeni odpowiadają: Pójdźmy z pokłonem. Dialog prowadzi do osobistej adoracji krzyża, której najbardziej wymownym gestem jest pocałunek.

Lekcję wiary w moc krzyża znajdziemy u rzymskiego kapłana Hipolita: Wystarczy jeśli dłonią zrobisz na sobie znak krzyża, a już całe ciało Twoje, od stóp do głów, zostanie oczyszczone. Staraj się zawsze pobożnie znaczyć krzyżem swe czoło; ten widomy i wypróbowany znak Męki Pańskiej zabezpieczy Cię przeciw diabłu, jeśli tylko czynić go będziesz nie dla pokazania się ludziom, lecz z wiarą, stosując go świadomie jako tarczę ochronną.

Tomasz a Kempis dopowie: O najpiękniejszy krzyżu, wznioślejszy od słońca, posiadający więcej blasku niż gwiazdy, od księżyca jaśniejszy, błyszczący bardziej od gemm, kosztowniejszy niż drogie kamienie, godniejszy od złota, lepszy od srebra, skuteczniejszy od nardu i bardziej leczniczy niż wszystkie wonności i lekarstwa.

 

O. Cyprian Moryc OFM

cytat za „Gość Niedzielny” - 29 marca 2015; s. 24.


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 3 IV 15 r. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ – Pamiątka męki i śmierci Chrystusa
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK