4 IV 15 r. WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna
Wpisany przez Brygida Gucwa   

...tyle Zmartwychwstań już przeszło 
a serce mam byle jakie.

(Ks. Jan Twardowski)

W Wielką Sobotę w kościele parafialnym w Lubomierzu od godz. 8:00 przy Grobie Pańskim trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ciszę i trwanie przy Panu Jezusie w zadumie modlitewnej kilkakrotnie „zakłócał gwar” związany z ożywieniem – zwłaszcza małych dzieci – przychodzących do kościoła z rodzicami, aby uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia pokarmów na wielkanocny stół.

W najważniejszą noc w roku kościelnym liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się w kościele w Lubomierzu po zachodzie słońca – o godz. 21:00; natomiast – podobnie jak w poprzednie dni Triduum Paschalnego – dla mieszkańców Olesznej Podgórskiej i Popielówka liturgia ta była sprawowana o godz. 18:00.

Liturgia Wielkiej Nocy, której przewodniczył wikariusz ks. Piotr Olszówka, rozpoczęła się od poświęcenia ognia i paschału oraz zapalenia go od poświęconego ognia. Podczas wchodzenia w uroczystej procesji do ciemnego kościoła ze Światłem Chrystusa wierni (przez zapalenie od paschału swoich świec) mogli przyjąć to nowe Światło, którym jest Zmartwychwstały Pan a także przyjąć do serca (lub przynajmniej w skupieniu wysłuchać) Orędzie Wielkanocne, które uroczyście wyśpiewał ks. Piotr.

Drugą częścią liturgii jest odrodzenie chrzcielne – przygotowaniem do poświęcenia wody i odnowienia przyrzeczeń złożonych na chrzcie św. były czytania z kart Starego i Nowego Testamentu, które odczytali lektorzy: Mateusz Karaczun, Dawid Łamasz, Marek Budzicz, Maksymilian Kobylański, Karol Telega, Łukasz Laszczyński i Mateusz Szramowiat. Czytania te ukazują stopniowy rozwój dzieła Odkupienia – od początku świata – i zapowiadają odrodzenie w Chrystusie. Tej nocy – w sposób jedyny i niepowtarzalny – szczególnie doświadczył tego Wojtuś Mielniczyn z Olesznej Podgórskiej, który z woli swoich rodziców otrzymał dar chrztu św. i tym samym został przyjęty do Kościoła oraz wspólnoty parafialnej.

Chwała Boża i radość Jego dzieci, przez chrzest na zawsze wszczepionych w Chrystusa, w całej swej potędze – z radosnym Alleluja – wybrzmiała podczas uroczystej Mszy św. rezurekcyjnej, kiedy ponownie zabrzmiały organy i wszystkie dzwony ogłaszając, że Chrystus Zmartwychwstał.

Ksiądz Piotr w swoim kazaniu zwrócił uwagę, że taka ta nasza chrześcijańska radość jest… Ledwie grób i nagle przy tym grobie rodzi się największa radość życia i wieczności – ZMARTWYCHWSTANIE i prosił każdego z nas obecnych na liturgii, abyśmy wzięli tę Noc w garść. Wykorzystajmy te chwile najpiękniejszej Nocy Świata i przygarnijmy Chrystusa do serca – Tego, Który przygarnął i umiłował nas pierwszy i do końca świata będzie miał rozwarte ramiona na krzyżu… w geście wyciągniętych do nas rąk, żeby nas przygarnąć, i przytulić, i powiedzieć: Kocham Cię cokolwiek zrobiłeś. Kocham Cię człowieku i dlatego dam Ci wszystko na nowo...

Zakończeniem liturgii Wigilii Paschalnej była procesja rezurekcyjna po ulicach miasta, a radosny śpiew pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał...ogłaszał – szczególnie tym, którzy pozostali w swych domach – że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Pięknego spotkania ze Zmartwychwstałym Wszystkim życzę

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Stanisław Siedlecki

Ku refleksji – Ks. Piotr poleca...

WIGILIA PASCHALNA

Liturgia Wigilii Paschalnej opiewa największy cud: Zmartwychwstanie Jezusa – fundament i istotę chrześcijaństwa. Ma ona wymiar kosmiczny i rewolucyjny. Jest źródłem sensu i nowym początkiem wszystkiego.

Z głębokiego milczenia Wielkiej Soboty rodzi się niezwykle bogata liturgia Słowa, w której teksty wyjaśniają odwieczny plan zbawienia dopełniony w Chrystusie. Stół Słowa poprzedza jednak obrzęd poświęcenia żywiołów wody i ognia oraz paschału, który symbolizuje Chrystusa, Pana wszelkiego bytu. Dzieje się to na zewnątrz po zachodzie słońca. Procesja do świątyni wyraża nowy entuzjazm i moc wiary. Ciemności rozpraszają poświęcony ogień oraz światło paschału i blask świec. Radosny śpiew Exsultet przełamuje milczenie grobu. Celebrans poświęca wodę chrzcielną. Udziela chrztu katechumenom. Kapłan zanurza paschał w wodzie chrzcielnej, by uświadomić istotę sakramentu chrztu jako duchowego zanurzenia w Chrystusie i ścisłego z Nim zjednoczenia. Zebrani odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Eucharystię kończy procesja rezurekcyjna, gdyż Bóg wskrzesił Chrystusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się…

Emblematy Rezurekcji: krzyż z czerwoną stułą – znak ofiary kapłańskiej Chrystusa; figurka Zmartwychwstałego oraz paschał manifestują głębię misterium. W centrum jest jednak konsekrowana Hostia, gdyż Eucharystia, jak uczy Kościół, to Ciało Chrystusa zmartwychwstałego, ożywione i ożywiające Duchem Świętym.

O. Cyprian Moryc OFM
cytat za „Gość Niedzielny” - 29 marca 2015; s. 24.

Nie umiem być srebrnym aniołem
ni gorejącym krzakiem
tyle Zmartwychwstań już przeszło
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonkami
tyle już Alleluja
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce
żeby choć papież spojrzał
na mnie przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski
uśmiech mi swój zesłała,
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam,
jak złoty kamyk z procy
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

(ks. Jan Twardowski)


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 4 IV 15 r. WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK