Duszpasterz strażaków
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Bogu na chwałę – ludziom na ratunek

Na początku maja b.r. Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz p. Wiesław Ziółkowski zwrócił się do J.E. ks. prof. dra hab. Zbigniewa Kiernikowskiego – Biskupa Legnickiego z prośbą o wyrażenie zgody na nominację ks. Piotra Olszówki na kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lubomierz. W uzasadnieniu napisał: „Ks. Piotr Olszówka aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym Lubomierza, ma doskonały kontakt z młodzieżą oraz cieszy się zaufaniem parafian”. Ks. Biskup przychylił się do prośby p. Burmistrza i na mocy kanonu 317 par. 1 KPK z dniem 21 maja 2015 roku ustanowił ks. Piotra Olszówkę Duszpasterzem OSP Gminy Lubomierz. Odtąd – zgodnie z pismem Biskupa Legnickiego – do zadań ks. Piotra należy „wszechstronna troska duszpasterska  o to, by życie i służba druhów z OSP z terenu Gminy Lubomierz oraz ich rodzin rozwijała się w oparciu o zasady chrześcijańskiej moralności oraz w duchu chrześcijańskich tradycji narodowych”. Zadania te ks. Piotr ma zamiar wypełniać przez wnoszenie ducha Ewangelii i radości z niej płynącej do strażackiej służby oraz uświadamianie, że piękno ich służby polega na codziennej realizacji Chrystusowego przykazania miłości. Na tę posługę – polecając opiece Matki Bożej Łaskawej oraz św. Floriana – ks. Biskup udzielił ks. Piotrowi oraz wszystkim Strażakom pasterskiego błogosławieństwa.

Strażacy z Lubomierza poczytują sobie za zaszczyt, że kapłan włącza się w ich piękną i ofiarną służbę ratowania ludzkiego życia i mienia podczas gaszenia pożarów czy klęsk żywiołowych. Rola duszpasterza to nie tylko uroczystości i poświęcenia oraz integrowanie i aktywizowanie środowiska; to także obecność zarówno w chwilach radosnych jak i trudnych, smutnych – gdy podczas akcji ratowniczych strażacy dotykają tajemnicy cierpienia i śmierci. Pierwszą – wspólną ze swoim duszpasterzem – „akcją” było przygotowanie strażackiego ołtarza na procesję podczas uroczystości Bożego Ciała; dalsze plany wspólnego działania duszpasterskiego i integracyjnego – wraz z myślami – już „spacerują” po głowie ks. Piotra i zapewne będą się stopniowo realizować… o ile Pan Bóg pozwoli, a druhowie zaakceptują.

Duszpasterstwo strażaków w Polsce istnieje już od dawna, ale w PSP usankcjonowane zostało dopiero w 1998 r. Strażacy ochotnicy zapisali piękną kartę w życiu religijnym już w czasach zaborów a także w najtrudniejszym okresie panowania systemu totalitarnego; byli zawsze wierni Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi oraz uczestniczyli w życiu religijnym parafii czy diecezji. Obecnie w Polsce jest ponad 160 kapelanów strażaków, którzy posługują w komendach gminnych i powiatowych. W diecezji legnickiej za duszpasterstwo strażaków jest odpowiedzialny ks. dr Tomasz Biszko, natomiast Kapelanem Krajowym jest ks. bryg. dr Jan Krynicki. Tradycją jest, że co pięć lat – na przełomie lipca i sierpnia – na Jasną Górę do Matki  Bożej Królowej Polski przybywają z Ogólnopolską Pieszą Pielgrzymką polscy strażacy z PSP i OSP oraz ich rodziny; VI pielgrzymka odbyła się w 2012 roku.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Stanisław Siedlecki


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. Duszpasterz strażaków
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK