14 IX 15r. Podwójne uroczystości
Wpisany przez Brygida Gucwa   

RELACJA W "NIEDZIELI" (kliknij aby przekierować)


14 września b.r. społeczność Lubomierza przeżywała podwójną uroczystość: odpust w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego  (jednej z trzech świątyń na terenie miasta) oraz wspomnienie św. Maternusa – Biskupa i Męczennika, który jest patronem miasta Lubomierz, parafii oraz współpatronem parafialnego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maternusa. Inicjatorką obchodów w takiej formie zbiegających się w tym samym dniu ważnych dla miasta i parafii uroczystości była dyrektor Zespołu Szkół w Lubomierzu Joanna Paśko-Sikora; pomysł ten podjęło (istniejące od lutego 2014 r.) Stowarzyszenie „Klasztor Lubomierz” i przez kilka miesięcy opracowywano scenariusz obchodów I Dnia św. Maternusa w Lubomierzu.

Świętowanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą pod przewodnictwem ks. Piotra Sikorskiego sprawował także Proboszcz ks. kan. Erwin Jaworski i ks. Piotr Olszówka. Nawiązując do życia biskupa Maternusa, w homilii ks. Piotr Sikorski powiedział m.in.: „Może warto w dzisiejsze święto Podwyższenia Krzyża popatrzeć na mój osobisty stosunek do krzyża. Do tego znaku, którego tak naprawdę nie da się usunąć z historii człowieka. Nawet z naszym dzisiejszym patronem nie walczono z tego powodu, że był księdzem i biskupem, ale dlatego, że głosił krzyż...i za to zginął. Dzisiaj oddajemy mu cześć jako męczennikowi. Ten krzyż jest jakimś znakiem, który boli tych, którzy nie chcą żyć uczciwie. Krzyż uczy miłości, sprawiedliwości i pokoju. Krzyż łączy drugiego człowieka, jest oznaką ratowania życia ludzkiego”.


Po Mszy św. spod kościoła wyruszył barwny korowód w średniowiecznym stylu, w którym udział wzięli przedstawiciele władz miasta i gminy – z Burmistrzem Miasta i Gminy Lubomierz na czele - zaproszeni goście, radni, przedstawiciele przedszkola i szkoły oraz mieszkańcy Lubomierza. Przy dźwiękach średniowiecznej muzyki  i w strojach oddających ducha epoki, które przywdziały dzieci, młodzież i nauczyciele, korowód ulicami miasta przeszedł na Plac Kościelny. Tam Burmistrz Wiesław Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia „Klasztor Lubomierz” Marek Chrabąszcz oraz ks. Proboszcz  Erwin Jaworski zasadzili krzew winorośli. Natomiast młodzież licealna w kilku odsłonach przybliżyła postać św. Maternusa; po pierwszej z nich młodzi „aktorzy” ze śpiewem na ustach wprowadzili korowód do parafialnego kościoła, gdzie  przedstawili kolejny etap życia św. Maternusa. Natomiast część trzecia inscenizacji odbyła się w Sali Teatralnej Zespołu Szkół; w ten sposób młodzież licealna – pod opieką P. Olgi Błażejowskiej- przybliżyła uczestnikom uroczystości postać mało znanego ogółowi wiernych św. Maternusa, który jest wpisany w herb Lubomierza a jego figura znajduje się w ołtarzu głównym kościoła, nad wejściem do świątyni oraz na zwieńczeniu kolumny barokowej fontanny stojącej od 1717 r. na lubomierskim rynku. Fakty z jego życia przeplątają się z legendą; w zapisach hagiograficznych i w „Martyrologium Rzymskim” spotyka się historycznie potwierdzonego św. Maternusa -biskupa Kolonii, Trier  i Tongen, który należał do bliskich powierników cesarza Konstantyna Wielkiego i w 313 r. znajdował się na liście uczestników synodu w Rzymie. Przedstawiany jest z trzema infułami (jedna na głowie a pozostałe na księdze) lub z kościołem z trzema wieżyczkami albo z kielichem i krucyfiksem. Jest szczególnym orędownikiem w gorączce i chorobach zakaźnych, pomocnikiem w braku wody oraz wspomaga bujny wzrost winorośli.

Na zakończenie przedstawienia Burmistrz Lubomierza podziękował wszystkim za uczestnictwo i tak wspaniałe zaangażowanie w obchody święta; wyraził też nadzieję, że Dzień św. Maternusa stanie się tradycją, którą będzie podtrzymywało Stowarzyszenie „Klasztor Lubomierz”; wszak dbałość o kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz dziedzictwa kulturowego a także prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych jest jednym z jego statutowych zadań.

Brygida Gucwa
Foto: Stanisław Siedlecki


Modlitwa do św. Maternusa

Jezu, nasz Mistrzu i Nauczycielu. Tyś namaścił świętego Maternusa przez dar swego Ducha, aby odważnie wystąpił do boju walcząc o prawdę, a lud swój święty karmił Twoją nauką. Ten święty nasz patron był przewodnikiem i wzorem dla wiernych, światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich, Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich, tak jak Apostoł Piotr – którego był uczniem. Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi świętych pasterzy          i dajesz im chwałę, pomóż nam dążyć za jego przykładem Drogą Zbawienia. Tobie, o Zbawco i Królu Wszechmocny, razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym cześć, uwielbienie         i chwała niech będzie teraz i zawsze. Amen.

LITANIA DO ŚW. MATERNUSA


Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się nad nami.
Święty Maternusie, – módl się nad nami.
Święty Maternusie, żarliwy w służbie Bożej, – módl się nad nami.
Święty Maternusie, wierny wyznawco Chrystusa, –
Święty Maternusie, mężny głosicielu Ewangelii, –
Święty Maternusie, niestrudzony założycielu wspólnot Kościoła, –
Święty Maternusie, sprawiedliwy sędzio, –
Święty Maternusie, roztropny rozjemco w sporach, –
Święty Maternusie, orędowniku w chorobie, –
Święty Maternusie, podporo umierających, –
Święty Maternusie, pomocniku w potrzebach braku wody, –
Święty Maternusie, wspomożycielu bujnego wzrostu winorośli, –
Święty Maternusie, patronie naszej świątyni, –
Święty Maternusie, opiekunie naszej wspólnoty parafialnej, –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami święty Maternusie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Maternusa, odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie, + spraw za jego wstawiennictwem * abyśmy trwając w wierze i miłości zasłużyli na udział w jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Toba żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Albo:

Módlmy się: Boże, Światło i Pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Maternusa, biskupa, na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał * i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Toba żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

.

Czy wiesz, że:

Imię Maternus (najbardziej popularne w średniowieczu) jest pochodzenia łacińskiego; jego podstawę stanowi pospolity przymiotnik maternus, materna, maternum co oznacza matczyny, macierzysty. W historii kościoła odnaleźć możemy dwóch biskupów noszących to imię: św. Maternus z Kolonii i św. Maternus z Mediolanu.

W zapisach hagiograficznych i w „Martyrologium Rzymskim” spotyka się historycznie potwierdzonego św. Maternusa -biskupa Kolonii, Trier  i Tongen, który należał do bliskich powierników cesarza Konstantyna Wielkiego i w 313 r. znajdował się na liście uczestników synodu w Rzymie. Przedstawiany jest z trzema infułami (jedna na głowie a pozostałe na księdze) lub z kościołem z trzema wieżyczkami jako wskazanie na trzy biskupstwa. Jako patron uprawiających winogrona posiada często odpowiednie atrybuty. Ponadto przedstawiany jest z kielichem, krucyfiksem oraz w scenie powstania z martwych.

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 14 IX 15r. Podwójne uroczystości
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK