8-10 X 15 r. 10 lat z imieniem Jana Pawła II
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W Was jest nadzieja...

W tym roku mija 10 lat od momentu, gdy Szkole Podstawowej w Lubomierzu (w 60. rocznicę jej istnienia) nadano imię Jana Pawła II oraz ufundowano Sztandar. Cała społeczność Szkoły tym samym oddała się w duchową opiekę swego Patrona i wciela w życie głoszone przez Niego wartości – odbywa się to na wielu płaszczyznach. Jednym z nich jest coroczny udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Inicjatorką i organizatorką wyjazdów reprezentacji Szkoły od początku była katechetka p. Wioletta Rotkiewicz, która w realizację tego przedsięwzięcia zawsze wkładała całe swoje serce otwarte „na pomysłowość” Ducha Świętego.

Z racji jubileuszu 10 – lecia nadania szkole zaszczytnego imienia Jana Pawła II, tegoroczna pielgrzymka do Częstochowy została przedłużona na trzy dni (8 – 10 X), aby uczniowie mogli zwiedzić miejscowości tak bardzo związane ze swoim Świętym Patronem. Organizatorem tego wyjazdu i opiekunem duchowym był ks. Piotr Olszówka; wraz z nim opiekę nad 45 – osobową grupą uczniów sprawowali: katechetka p. Wioletta Rotkiewicz, p. Bożena Ciereszko i p. Iwona Łabuń oraz p. Aron Bogusz.

8 października ponad 20 tys. uczniów Szkół Jana Pawła II modliło się na Jasnej Górze za rodziny – przedstawiciele szkoły z Lubomierza uczestniczyli w tym spotkaniu po raz dziesiąty. Centrum pielgrzymki stanowiła Eucharystia w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski, którą w intencji Ofiarodawców – Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów – sprawował ks. Piotr Olszówka, wypraszając u Boga – przez wstawiennictwo św. Patrona – potrzebne dary i łaski. Potem grupa na kolanach obeszła kaplicę – zwyczaj ten przetrwał od czasów króla Jana Kazimierza, który po potopie szwedzkim w 1655r. z całą rodziną szedł do kaplicy jasnogórskiej na kolanach, dziękując Bogu za ocalenie Polski. Zwiedzając Skarbiec młodzi Lubomierzanie zobaczyli dary królewskie i innych sławnych ludzi, składanych Maryi w darze: obrazy, biżuterię, szaty i naczynia liturgiczne, monety, medale, odznaczenia i in. Natomiast z wieży mogli spojrzeć na teren klasztorny oraz panoramę miasta. Dopełnieniem pobytu na Jasnej Górze była modlitwa na Jasnogórskich Wałach oraz w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

W kolejnych dniach pielgrzymowania uczniowie byli w miejscu, gdzie – wg słów św. Jana Pawła z 1999r. – wszystko się zaczęło; „Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”. W tym mieście zobaczyli – znane często tylko z opowiadań, książek czy filmów – miejsca związane z życiem Karola Wojtyły: jego dom rodzinny (w którym spędził 18 lat życia) i stojący tuż obok kościół, w którym 20 czerwca 1920r. przez chrzest św. rozpoczęła się jego droga z Chrystusem do świętości. Fakty z życia Patrona Szkoły uzupełniła wizyta w wadowickim multimedialnym muzeum im. Jana Pawła II. Nieodłącznym (choć nie najważniejszym) punktem pobytu w „kolebce świętości” Patrona Szkoły była również degustacja rozreklamowanych 16 lat temu przez Papieża kremówek.

Innym ważnym miejscem, które miało wpływ na religijność i duchowość św. Jana Pawła była Kalwaria Zebrzydowska. Począwszy od swego dzieciństwa Karol Wojtyła wielokrotnie tu pielgrzymował – najpierw ze swoim ojcem a potem jako kapłan i biskup – aż w końcu przybył tu jako Papież. Lubomierzanie zwiedzili tu bazylikę Matki Bożej Anielskiej i modlili się w kaplicy ze słynącym cudami obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej; natomiast  Dom Pielgrzyma był dla nich miejscem noclegów.

Jeden dzień grupa spędziła również w bardzo związanym z Janem Pawłem II Krakowie. Tam zwiedzili Rynek Główny i Kościół Mariacki oraz Sukiennice. Byli również na Wawelu, gdzie zobaczyli Dzwon Zygmunta i krypty królewskie z grobem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Natomiast w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach uczestniczyli w koronce do Bożego Miłosierdzia. Dodatkową atrakcją był przejazd tramwajem oraz seans filmowy w Kinie Cinema.

Pełni wrażeń, ubogaceni duchowo i intelektualnie oraz bardzo zadowoleni, wszyscy – zarówno uczniowie jak i opiekunowie – szczęśliwie wrócili do Lubomierza. Wiele dzieci  deklarowało chęć udziału w kolejnych wyjazdach. Dziękując Panu Bogu i św. Janowi Pawłowi za bezpieczne pielgrzymowanie, podziękowali również kierowcom autobusu –Panom Przemysławowi i Leszkowi z Biura Usług Turystycznych „ZBUTA” w Wałbrzychu.

Dopełnieniem pielgrzymki śladami Patrona Szkoły było zaangażowanie w obchody XV Dnia Papieskiego. W niedzielę 11 października reprezentacja szkoły – pod opieką Pań: Wioletty Rotkiewicz i Iwony Łabuń oraz ks. Piotra Olszówki – uczestniczyła w pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II do Legnicy. Oprócz grupy dzieci, szkołę godnie reprezentował przede wszystkim Poczet Sztandarowy z uczniami w strojach wzorowanych na styl Gwardii Szwajcarskiej. Ponadto przedstawiciele szkoły byli zaangażowani w liturgię – podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Bp Marka Mendyka w kościele Matki Bożej Królowej Polski, słowo Boże przeczytał Mikołaj Bieńko uczeń klasy IV. Natomiast na zakończenie spotkania Pani katechetka Wioletta Rotkiewicz odmówiła Modlitwę Zawierzenia Rodzin.

Podejmowane działania edukacyjno – wychowawcze i religijne związane z Patronem szkoły – jak zawsze tak i w tym roku – zaakceptował i wsparł  Dyrektor p. Marek Kozak, który 10 lat temu – przyjmując Sztandar szkoły – ślubował uroczyście m.in. „dbać o honor i dobro szkoły i rozsławiać imię Patrona szkoły Papieża Polaka – Jana Pawła II”. Życzliwym okiem i z otwartością serca Pan Dyrektor m.in. pomagał w załatwianiu formalności związanych z wyjazdami do Częstochowy jak i do Legnicy – za co ks. Piotr bardzo dziękuje. W powodzenie wyjazdów miały także swój wkład Osoby i Instytucje (w tym Sponsorzy), wśród których był proboszcz ks. dr kan. Erwin Jaworski, p. Bożena Pawłowicz – Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz - oraz p. Grażyna Dalecka z Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Opiekunowie, którzy podczas wyjazdów czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. WSZYSTKIM – w imieniu uczniów i własnym – ks. Piotr wyraża wdzięczność przez chrześcijańskie i staropolskie „Bóg Zapłać”!

Należy jeszcze dodać, że dzięki osobistemu zaangażowaniu katechetki p. Wioletty Rotkiewicz, uczniowie tej szkoły od lat w Dzień Papieski zbierają środki na rzecz Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Ponadto p. Wioletta wraz z uczniami uczestniczy w spotkaniach stypendystów Fundacji, które cyklicznie odbywają się w Legnicy.

Ta „inwestycja” w wychowanie młodego pokolenia z pewnością zaowocuje –  przypominają o tym słowa św. Jana Pawła, które są umieszczone na tablicy pamiątkowej w szkole: „W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś zawsze jest związana z przyszłością”. Początek tej wypowiedzi znajduje się też na jednej ze stron Sztandaru szkoły; w tle widać charakterystyczny zarys fasady szkoły a na pierwszym planie postać Papieża pochylającego się nad dwójką dzieci, którego prawa ręka spoczywa na ramieniu jednego z nich.

 

Tekst: Brygida Gucwa

Foto: Wioletta Rotkiewicz & ks. Piotr Olszówka


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 8-10 X 15 r. 10 lat z imieniem Jana Pawła II
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK