5 XI 15 r. Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu
Wpisany przez B. Ciereszko, J. Dziok, W. Rotkiewicz   

Za nami jubileusz 70 – lecia powstania naszej szkoły oraz 10 – lecia nadania jej imienia Jana Pawła II. 70 lat to ważna data w życiu szkoły, jak i w życiu społeczności lokalnej. To czas kiedy nasuwają się różne refleksje, wspomnienia jak było, jak jest i jaka będzie szkoła w przyszłości. Rocznice, jubileusze nie zdarzają się codziennie, na te wydarzenia czeka się latami. 70 lat w życiu człowieka to niekiedy całe życie, 70 lat w życiu szkoły to młodość wielu pokoleń.

Uroczystości szkolne rozpoczęły się 5 listopada 2015 roku od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Patrona szkoły. Następnie cała społeczność uczniowska, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy św. w kościele parafialnym, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Stefan Cichy. Natomiast koncelebransami byli: ks. proboszcz Erwin Jaworski oraz księża: Tomasz Filipek, Piotr Olszówka i Piotr Sikorski. Homilię wygłosił ksiądz biskup, który nawiązał w niej do słów zamieszczonych na sztandarze szkoły: „W Was jest nadzieja” i zwrócił uwagę na stroje Gwardii Szwajcarskiej, w których dumnie stali uczniowie tworzący poczet.

O godzinie 11.00 w sali internatu Zespołu Szkół dyrektor szkoły Marek Kozak powitał gości następującymi słowami: „Dokładnie 70 lat temu – 5 listopada 1945 r. w murach naszej szkoły pierwszy raz po II wojnie światowej zadzwonił dzwonek oznajmiający rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dzisiaj mija 10 lat i jeden dzień, gdy nasza szkoła świętowała swoje 60 urodziny oraz otrzymała zaszczytne imię Jana Pawła II. Wtedy też poświęcony został sztandar szkoły oraz odsłonięto pomnik naszego patrona i tablicę pamiątkową. Przez ostanie 10 lat w naszej szkole działo się wiele dobrych rzeczy.

Corocznie nasza szkoła:

1.  uczestniczy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,

2.  organizuje Przegląd Pieśni Religijnych „Janie Pawle II śpiewamy dla Ciebie”

3.  delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w uroczystościach Dnia Papieskiego w Legnicy,

4.  na zaproszenie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy nasza delegacja uczestniczy w spotkaniu opłatkowym środowiska akademickiego i szkół z Diecezji Legnickiej noszących imię Jana Pawła II,

5.  nasi uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w biegach przełajowych, w zawodach sportowych w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i ręcznej, w wielu konkursach takich jak: Powiatowy Konkurs „Najpiękniejsza palma wielkanocna”, Konkurs Szopek Betlejemskich, Konkurs Twórczości Plastycznej „Dekoracje świąteczne z masy solnej”, Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

Ponadto organizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs klas 1 – 3 „Bezpieczeństwo na drodze” i realizowaliśmy 2 projekty unijne „Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan” oraz „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów z Gminy Lubomierz”.

Bardzo dobrze układała się i układa współpraca z placówkami oświatowymi naszej gminy, księżmi naszej parafii, Ośrodkiem Kultury i Sportu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami”. Pan Dyrektor przedstawił również najważniejsze działania w ostatniej dekadzie polepszające i unowocześniające bazę szkoły.

Oprócz Jego Ekscelencji ks. bpa Stefan Cichego (który 10 lat temu uczestniczył w uroczystościach 60 – lecia szkoły) na tegoroczną uroczystość przybyli m.in.: p. Bożena Pawłowicz – wiceburmistrz i sekretarz Gminy i Miasta Lubomierz, p. Mariusz Kozłowski – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, księża naszej Parafii: Proboszcz ks. Erwin Jaworski i wikariusz ks. Piotr Olszówka, p. Marek Chrabąszcz – dyrektor Zespołu Szkół w Lubomierzu, p. Teresa Śliwińska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Pławnej, p. Barbara Bratek – dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu, p. Mirosław Laskowski – dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu, p. Małgorzata Klimko – Pawłowska – przewodnicząca Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, obecna kadra pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz uczniowie.

Po przywitaniu wszystkich p. Marek Kozak poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci nieżyjących pracowników szkoły. W dalszej części swojego przemówienia dyrektor skierował słowa podziękowania do tych wszystkich, którzy tworzyli 70 – letni dorobek tej szkoły, kreowali jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym, osiągali sukcesy dydaktyczno – wychowawcze. Dziękował za przekazywaną wiedzę, kształcenie umiejętności, za trud wychowania wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak: patriotyzm, odpowiedzialność, szacunek, poszanowanie godności drugiego człowieka, uczciwość.

Wyraził również wdzięczność P. Burmistrzowi, p. sekretarz Bożenie Pawłowicz i Radzie Miasta za przychylność i za dostrzeganie potrzeb, oraz wielkie zrozumienie, i wsparcie finansowe wszelkich podejmowanych inicjatyw zmierzających do poprawy warunków nauki i jakości kształcenia uczniów naszej gminy

Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrała p. Bożena Pawłowicz i przekazała pamiątkową księgę z jubileuszowym wpisem. Natomiast wielu sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej na kolejne lata życzyła wszystkim dyrektor Szkoły Podstawowej w Pławnej – p. Teresa Śliwińska.

Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła się część artystyczna poświęcona historii naszej szkoły, która została zaprezentowana w sześciu blokach tematycznych. Z aplauzem przyjęto zespół artystyczny „Promyczki” oraz zespół wokalny, które uatrakcyjniały występy poszczególnych klas IV – VI.

Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami świętowali w swoich klasach przy pysznych ciastach przygotowanych przez rodziców.

W organizację tak doniosłej uroczystości zaangażowane było całe grono pedagogiczne a pracę wszystkich zespołów koordynował dyrektor szkoły p. Marek Kozak.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość 70 – lecia istnienia szkoły i 10 – lecia nadania jej imienia.

 

Tekst: B. Ciereszko, J. Dziok, W. Rotkiewicz
Foto: Archiwum Szkoły

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 5 XI 15 r. Święto Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubomierzu
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK