11 XI 15 r. Stróż przeszłości, piastun teraźniejszości i siewca przyszłości
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W Lubomierzu uroczystości upamiętniające 97. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się w parafialnym kościele pokazem multimedialnym oraz koncertem Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy „Rota” ze Złotoryi. Za pomocą słowa, muzyki i obrazu przedstawili oni historię drogi do wolności naszej ojczyzny. Ukazali wydarzenia i ludzi (czasami zapomnianych lub pomijanych milczeniem) ważnych dla Polski – począwszy od czasów jej rozbiorów. W tej historii były różne zrywy niepodległościowe: powstania listopadowe i styczniowe, cud nad Wisłą oraz I i II wojna światowa; a potem jeszcze Żołnierze Wyklęci, Inka...i Największy z Polaków – Papież Jan Paweł II. Głębokie w swej treści teksty pobudzały licznie zgromadzonych słuchaczy do refleksji, czasami zroszonej łzą.

Po koncercie miała miejsce Eucharystia w intencji ojczyzny, którą pod przewodnictwem ks. Piotra Olszówki sprawował również proboszcz ks. kan. Erwin Jaworski i ks. Piotr Sikorski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta na czele z: vice burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz p. Bożeną Pawłowicz oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Lubomierz p. Mariuszem Kozłowskim, a także dyrektorzy szkół: p. Marek Kozak i p. Marek Chrabąszcz oraz p. dyrektor SP w Pławnej Teresa Śliwińska. Uroczysty charakter święta podkreślały również poczty sztandarowe Szkół oraz OSP z Lubomierza. W okolicznościowym kazaniu ks. Erwin Jaworski podkreślił znaczenie pielęgnowania polskości i niebagatelną rolę wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Odwieczną koniecznością jest przekazywanie wartości religijnych i patriotycznych z pokolenia na pokolenie; i odwrotnie – czasem młody może zawstydzić starszego.

Po Mszy św. nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności. W okolicznościowym słowie p. Mariusz Kozłowski odwołał się do prośby Jana Pawła II:„Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym; abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcilibyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka;
abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.


Uzupełnieniem świętowania Dnia Niepodległości tradycyjnie był Otwarty Turniej Piłki Siatkowej. Odbył się on w sali gimnastycznej Zespołu Szkół a trofeum stanowił Puchar Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Lubomierzu.

Świadectwo wiary i umiłowania wszystkiego, co Polskę stanowi przez osoby „kraju naszego rządy sprawujące”, spełnia nieocenioną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i ukazywania jego religijnego wymiaru; wyraża się to m.in. w uczciwości w pracy i płaceniu podatków („oddawaniu Bogu tego, co Boskie a cesarzowi tego co cesarskie”), trosce o dobro wspólne, służbie na rzecz innych czy poszanowaniu każdego człowieka. Wystarczy przypomnieć choćby takie postaci jak ks. Ignacy Skorupko, ks. Piotr Skarga, bł. ks. Jerzy Popiełuszko czy św. Jan Paweł II. Natomiast Henryk Sienkiewicz w 1903 r. napisał w księdze pamiątkowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku znamienne i wciąż aktualne słowa: „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.

 

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Krzysztof Pater

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 11 XI 15 r. Stróż przeszłości, piastun teraźniejszości i siewca przyszłości
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK