29 XI 15 r. Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W niedzielę 29 listopada b.r. w Popielówku świętowano odpust ku czci Patronki kościoła  p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Mszy św. w intencji mieszkańców Popielówka przewodniczył ks. kan. Jan Dochniak-proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca z Olszyny. Obecni byli także kapłani z dekanatu Lwówek Śląski. Oprócz mieszkańców Popielówka, w uroczystości odpustowej uczestniczyli także wierni z okolicznych miejscowości – nie tylko z lubomierskiej parafii.

W Słowie Bożym ks. Jan Dochniak (proboszcz Lubomierza z lat 1989 – 2000) zachęcał do bycia na wzór Katarzyny Aleksandryjskiej pięknym i młodym w duchu. W kazaniu odpustowym nie brakowało również wspomnień z czasów kiedy ks. Jan posługiwał w tej wspólnocie. Na zakończenie Eucharystii przemówił również ks. Szymon Bajak, który 26 lat temu przekazał księdzu Dochniakowi duchową opiekę nad mieszkańcami Popielówka i tamtejszym kościołem. Następnie odmówiona został Litania ku czci św. Katarzyny a po błogosławieństwie wszyscy uczestnicy wzięli udział w poczęstunku. Symboliczne znaczenie miał tort z wizerunkiem kościoła w Popielówku, z którego cząstkę każdy miał okazję skosztować – na wzór tworzących wspólnotę wiary i miłości, jaką jest parafia. Znaczenie tego gestu było szczególnie wymowne, gdyż od 20 listopada 2015 roku kościół w Popielówku i tamtejsza wspólnota formalnie, w obecności notariusza została włączona do parafii św. Maternusa B.M. w Lubomierzu. Do tej pory przynależność do lubomierskiej parafii była oparta na umowie z proboszczem Chmielenia, którą ustnie zawarto  26 lat temu.

W liczącym niewiele ponad stu mieszkańców Popielówku (w tym zaledwie ok. 50 % wyznania rzymsko-katolickiego) znajdują się wpisane na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa i wymagające remontów obiekty zespołu kościoła; jest to kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i cmentarz przykościelny z XVI w., ogrodzenie z budynkiem bramnym z XVIII w. i dom przedpogrzebowy z XIX wieku. W trosce o kościół i wiernych z niego korzystających, w ostatnim roku Proboszcz Lubomierza ks. kan. Erwin Jaworski zadbał o odświeżenie i pomalowanie świątyni, wymianę nagłośnienia oraz dogrzanie kościoła, montaż kraty zabezpieczającej wejście. Również mieszkańcy Popielówka włączają się w troskę o wygląd i życie swojego kościoła, pełniąc dyżury i dbając, aby był on zawsze czysty i schludny. Przede wszystkim jest to kościelny ok. 90 – letni P. Franciszek Opoka, który „od zawsze” jest na posterunku, dba o kościół i jego należyte przygotowanie do liturgii... i od którego można uczyć się wiary i oddania Kościołowi. W życie kościoła z wielkim sercem i oddaniem włącza się też P. Teresa Śliwińska (dyr. Szkoły Podstawowej w Pławnej) oraz kolejni sołtysi wioski.

Oprócz  Mszy św. sprawowanej w każdą niedzielę o godz. 11:00, w Popielówku odprawia się też Pasterkę ... Ponadto w sobotę wieczorem kapłani z Lubomierza sprawują w Popielówku  Eucharystię w kaplicy Medycznego Centrum Rehabilitacyjnego „Jolly Med”.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Izabela Piątek

 


O Patronce parafii...

Katarzyna Aleksandryjska– męczennica chrześcijańska, jedna z Czternastu Świętych Wspomożycieli, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Urodziła się ok. roku 294 w Aleksandrii, stolicy Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była osobą bardzo zamożną i otrzymała bardzo staranne i wszechstronne wykształcenie z zakresu filozofii, retoryki, poezji, muzyki, fizyki, matematyki, astronomii i medycyny.

Słynęła nie tylko z wielkiej mądrości, ale także z niezwykłej urody. O jej rękę daremnie ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, bo - jak wiele chrześcijanek - złożyła ślub dozgonnej czystości.

Za panowania cesarza Dioklecjana wybuchło najdłuższe i najbardziej krwawe w dziejach Kościoła prześladowanie chrześcijan.

Szczególną nienawiścią do chrześcijan wyróżniał się Maksymian, władca wschodniej części Imperium Rzymskiego, który przybył do Aleksandrii, by dopilnować realizacji prześladowczych edyktów. Jedną z jego ofiar miała być Katarzyna. Po pojmaniu była przymuszana do złożenia ofiary bogom. Odmówiła, wyznając wiarę w Boga Jedynego. Wówczas cesarz zarządził dysputę między Katarzyną a pięćdziesięcioma tamtejszymi filozofami i retorami. Katarzyna pokonała swoich adwersarzy, udowadniając prawdziwość chrześcijaństwa i doprowadziła wielu z nich do wiary w Chrystusa. Miała wtedy 18 lat. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na tortury: smagano ją tak, że jej ciało było jedną wielką raną; morzono ją głodem; łamano jej kości.

Modlitwa Katarzyny sprawiła, że podczas miażdżenia kołem zstąpił anioł i spowodował, że rozpadło się ono w rękach kata. Na widok jej bohaterstwa w czasie znoszenia mąk miało nawrócić się kilkuset żołnierzy i oprawców. Ostatecznie wykonano wyrok śmierci przez ścięcie prawdopodobnie między rokiem 307 a 312.

Ciało jej od setek lat znajduje się na Górze Synaj, przeniesione tam zapewne z Aleksandrii, kiedy Arabowie a po nich Turcy najechali Egipt. Jest tam klasztor prawosławny z IV wieku i kościół, do którego podążają pielgrzymi.

Św. Katarzyna z Aleksandrii jest patronką zakonu katarzynek; Nowego Targu, Dzierzgonia i Cypru; nauki i uniwersytetów, w tym paryskiej Sorbony; adwokatów i notariuszy, bibliotekarzy, drukarzy, filozofów chrześcijańskich, grzeszników, kolejarzy, kołodziejów, literatów, mężatek, młodych dziewcząt, młynarzy, fryzjerów, modystek, mówców, piekarzy, powroźników, prządek, studentów, szwaczek, uczonych, woźniców, zecerów.

W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie królewskiej, z palmą męczeńską w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus, nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, filozofowie, z którymi prowadziła dysputę, gałązka palmowa, koło, na którym była łamana, korona w ręku, krzyż, księga, miecz, piorun.

Wezwania do Świętej Katarzyny.

Święta Katarzyno, patronko naszej miejscowości – Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Panno i męczennico - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Oblubienico Chrystusowa - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Mistrzyni Wiary - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Pomnożycielko chwały Bożej - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, miłująca prawdziwego Boga - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, wzorze panieńskiej czystości - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, nieustraszona wobec śmierci - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Patronko prześladowanych - Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Wspomożycielko umierających- Wstawiaj się za nami.

Święta Katarzyno, Pośredniczko na sądzie Bożym - Wstawiaj się za nami.

 

Litania do św. Katarzyny Aleksandryjskiej I

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!

Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, dziewico i męczenniczko, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, oblubienico Chrystusa, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, napełniona darami Ducha Świętego, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, wzorze cnoty czystości, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, pałająca gorliwością w nawracaniu niewierzących do świętej wiary, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, ucieczko pozostających w ciemnościach, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, szczególna patronka uczącej się młodzieży, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, przewodniczko oślepionych błędami, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, wskazująca drogę do prawdy, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, nawracająca do Chrystusa możnych tego świata, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, dyskutująca z uczonymi, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, nieustraszona okrutnymi mękami, - módl się za nami.

Święta Katarzyno, pogrzebana na Górze Synaj, - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Katarzyno, Dziewica i Męczenniczko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości, od Ciebie święta Katarzyna otrzymała siłę zniesienia męczeństwa, niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą zawsze uprasza łaskę do przezwyciężenia pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W. Amen.

Opr. Brygida GUCWA

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2015 r. 29 XI 15 r. Odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK