7 V 16 r. 70 lat OSP w Lubomierzu
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W sobotę 7 maja b.r. OSP w Lubomierzu świętowała 70 ? lecie powstania oraz służby na rzecz ochrony mienia i życia społeczeństwa. Oprócz druhów z lubomierskiej OSP w uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli burmistrzowie i przedstawiciele władz miasta Lubomierza, Mirska, Wlenia i Gryfowa Śląskiego, przedstawiciele PSP i Powiatowego Związku OSP w Lwówku Śląskim, przedstawiciele parafii Podwyższenia Krzyża św. Z Legnicy, goście z Kamiennej Góry oraz mieszkańcy Lubomierza ze swoimi duszpasterzami na czele. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele z zaprzyjaźnionej OSP z Lubomierza i Raby Niżnej z Małopolski, z którymi prawie 19 lat temu nawiązano współpracę, a jej początkiem była pomoc powodzianom z gminy Mszana Dolna.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się Mszą św. w lubomierskim kościele. Eucharystii przewodniczył kapelan strażaków OSP Gminy i Miasta Lubomierz ks. Piotr Olszówka, który modlił się za obecnych druhów i ich rodziny, przyjaciół i bliskich oraz powierzanych ich opiece. Proboszcz parafii ks. kan. Erwin Jaworski sprawował Najświętszą Ofiarę w intencjach Gości i ich rodzin z Małopolski, natomiast ks. Piotr Sikorski ? za zmarłych druhów strażaków. Kazanie wygłosił ks. Piotr Sikorski, który jako były Naczelnik OSP w Gryfowie Śl. zna z autopsji specyfikę tej służby. Powiedział on m.in. ?Dobrze, że świętowanie zaczyna się od Mszy św., która jest dziękczynieniem za służbę ? jak głosi strażackie zawołanie umieszczane na sztandarach ? Bogu na chwałę, ludziom na pożytek?. Odwołując się do Ewangelii ?Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą? (Mt 10,28) ks. Piotr podkreślił, że ciało jest tym, w czym mieszka Duch Św. ? i dlatego też należy o nie dbać. ?Udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych to nie twoje obowiązki; jesteś ochotnikiem i śpiesząc na ratunek często wykraczasz poza swoje obowiązki ? w myśl zasady Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Bądźcie dumni ze swojej służby? ? mówił kaznodzieja. Wskazał też, że Prezes OSP Waldemar Pawlak w Liście do strażaków nazywa ich ?Żołnierzami Floriana?. Zacytował też słowa oficjalnego od 2007 r. Hymnu Związku OSP ?Rycerze Floriana?.

Po Eucharystii na lubomierskim rynku odbył się uroczysty apel, podczas którego przypomniano historię powstania i najważniejsze fakty z 70 ? letniej działalności OSP. Następnie miało miejsce składanie podziękowań i wręczanie wyróżnień dla najbardziej zasłużonych druhów. Natomiast druhom ? strażakom ? w tym ks. Piotrowi Olszówce ? wręczono certyfikaty ukończenia kursu I stopnia, który upoważnia i niejako zobowiązuje do udziału we wszelkiego rodzaju  akcjach ratunkowych.


Miłym akcentem było przekazanie jednostce OSP figury św. Floriana ? patrona strażaków, która specjalnie na ten jubileusz została wykonana w drewnie przez podhalańskiego artystę i przywieziona przez Gości z małopolskiego Lubomierza; figura ta została poświęcona przez ks. Piotra Olszówkę na zakończenie Eucharystii w kościele. Natomiast na zakończenie uroczystości na lubomierskim rynku ks. Piotr ? Kapelan OSP powiedział do druhów strażaków: ?Wasza służba to nie tylko piękny mundur, wypinanie piersi do odznaczeń, wypolerowane do defilady buty, ale to przede wszystkim zaufanie, którym Was darzą inni ? mocno licząc na Was. Pamiętajcie o tym zawsze, gdy ten mundur zakładacie. Niech ta dzisiejsza uroczystość, pobudzi Was do jeszcze bardziej intensywnej pracy nad sobą, nad swoją postawą i moralnością byście w sposób odpowiedzialny kształtowali młode pokolenie strażaków, które wychowane w duchu troski o dobro wspólne, godnie przejmą po Was sztafetę życia. Życzę Wam byście cieszyli się szacunkiem i uznaniem społecznym, błogosławieństwem Boga, orędownictwem św. Floriana i dobrą kondycją fizyczną w dalszej służbie ?  Bogu na chwałę ? ludziom na pożytek. Szczęść Wam Boże?.


Zakończeniem obchodów był poczęstunek tradycyjną grochówką, której każdy mógł skosztować na lubomierskim rynku. Dodatkową atrakcją był przejazd zabytkowymi konnymi wozami strażackimi oraz udostępnienie wozów bojowych jednostek OSP z Gminy Lubomierz, które można było zobaczyć także od środka.

OSP w Lubomierzu powstała w 1946 roku. Na początku swego istnienia posługiwano się sprzętem poniemieckim, który znajdował się na konnym wozie strażackim w funkcjonującej do dziś remizie. Na początku lat pięćdziesiątych jednostka otrzymała terenowy samochód z plandeką i motopompę. Obecnie jednostka posiada dwa samochody gaśnicze z profesjonalnym osprzętem. Pod względem gotowości operacyjnej jest w czołówce wszystkich jednostek w województwie. Wyróżnieniem za jej działalność było przyznanie w 1984 r. sztandaru. Obecnie jednostka liczy 34 druhów. z których znaczna większość nie przekroczyła 30. roku życia. Rok temu Biskup Legnicki ks. Zbigniew Kiernikowski przychylił się do prośby Burmistrza i ustanowił ks. Piotra Olszówkę Kapelanem OSP Gminy i Miasta Lubomierz. Odtąd druhowie są otoczeni wszechstronną troską duszpasterską, by ich służba oraz życie osobiste i rodzinne rozwijało się w oparciu o zasady chrześcijańskiej moralności, a także w duchu chrześcijańskich tradycji narodowych. Strażacy poczytują sobie za zaszczyt, że kapłan ? przez wnoszenie ducha Ewangelii i radości z niej płynącej ? włącza się w ich ofiarną służbę, której piękno polega na codziennej realizacji Chrystusowego przykazania miłości. W ciągu roku biorą oni udział w ok. 30 poważniejszych akcjach gaśniczych. Oprócz tego uczestniczą w wielu akcjach gaszenia pożarów pół i łąk, spowodowanych bezmyślnością i nieodpowiedzialnością ludzi. Strażacy udzielają także pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych spowodowanych przez powodzie czy wichury oraz wykonują prace porządkowe służące miastu i gminie. Pomagają w organizacji i przebiegu imprez kulturalno ? rozrywkowych oraz uroczystości patriotycznych i religijnych np. Święto Niepodległości, Wielkanoc i Boże Ciało.

 

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Lwóweckie info

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI Wydarzenia 2016 7 V 16 r. 70 lat OSP w Lubomierzu
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK