10-12 VI 16 r. Dzień Skupienia Stypendystów Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie.

W dniach 10 ? 12 czerwca b.r. parafia pw. Św. Maternusa BM w Lubomierzu gościła stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia z różnych stron diecezji legnickiej. Młodzież przeżywała tu Dzień Skupienia, którego hasłem było ?Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie?. Organizatorem spotkania był dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej ks. dr Jarosław Kowalczyk. Natomiast wikariusz ks. Piotr Olszówka zajął się sprawami organizacji i opieki podczas pobytu młodzieży w lubomierskiej parafii. Dzięki życzliwości p. Edwarda Koreckiego, młodzież została zakwaterowana w internacie Zespołu Szkół, który mieści się w zabytkowych obiektach założonego tu w XIII wieku klasztoru benedyktynek. Posługą w recepcji i wskazaniem Gościom pokoi zajęła się uczennica Natalia Kawzowicz. Stypendyści otrzymali pamiątkowy znaczek, zaprojektowany specjalnie na tę okazję przez p. Annę Barsul wraz z córką Pauliną, którego wykonania  podjął się pan Wiesław Wachowicz.

Początkiem Dnia Skupienia była Eucharystia, sprawowana przez ks. Piotra w parafialnym kościele. W sobotnie popołudnie formację młodzieży kontynuował ks. Jarosław Kowalczyk, który m.in. wygłosił konferencję o miłosierdziu Bożym. Wyjaśnił przede wszystkim tak często używane w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia samo znaczenie słowa ?miłosierdzie?, które oznacza serce ofiarowane komuś w biedzie. I wcale nie chodzi tylko o biedę materialną ale przede wszystkim o biedę duchową. Pojęcie ?miłosierdzie?, którego znaczenie w pełni objawił w swoim krzyżu i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus, ma swoją długą i bogatą historię w Starym Testamencie. Niebawem po Wcieleniu Syna Bożego, na progu domu swojej krewnej Elżbiety ogłosiła je Maryja słowami ?miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie?. Słowami Bogarodzicy zostało również objęte nasze pokolenie. Świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania a także stałe rozważanie słowa Bożego przybliża ludzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których depozytariuszem i szafarzem jest Kościół. (por. Jan Paweł II ? ?Dives in misericordia? 13). Niejako potwierdzeniem tych słów była posługa sakramentralna ks. Jarosława Kowalczyka w konfesjonale, z której licznie skorzystali uczestnicy wieczornego nabożeństwa czerwcowego ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Oprócz części formacyjnej, spotkanie stypendystów miało również charakter turystyczno ? poznawczy i integracyjny ? także z lubomierską młodzieżą. Służyły temu np. gry, zabawy i tańce prowadzone w internacie przez p. Lukasza Laszczyńskiego oraz grill na klasztornym wirydażu ? z udziałem ks. Jarosława Kowalczyka, proboszcza Lubomierza ks. Erwina Jaworskiego i ks. Piotra Olszówki. Młodzi i zdolni Goście ? pod opieką przewodnika p. Arona Bogusza ? poznali historię i tajemnice oraz majestat i piękno odrestaurowanej w ostatnich latach lubomierskiej świątyni. Zobaczyli również jej zakamarki oraz cenne zabytki ?  w tym relikwie ponad 200 świętych oraz zbiór zabytkowych ornatów. Przewodnik zwrócił uwagę młodzieży na znajdujący się w kościele obraz przedstawiający św. Karola Boromeusza, przy którym 60 lat temu modlił się ks. Karol Wojtyła podczas wycieczki rowerowej po Dolnym Śląsku.

Podczas spaceru ks. Piotr i p. Łukasz oprowadzili młodzież po urokliwych uliczkach Lubomierza. Początki ?miasta Kargula i Pawlaka? sięgają XII/XIII wieku a jego patronem jest św. Maternus ? biskup Kolonii i męczennik. Od XVIII wieku w górnej części rynku stoi barokowa figura Patrona miasta. W pobliżu znajduje się również figura św. Jana Nepomucena. Najbardziej okazałym pomnikiem na rynku jest tzw. ?kolumna morowa? z Matką Boską i rzeźbami świętych na balustradzie, która upamiętnia ofiary zarazy. Natomiast tuż obok ratusza znajduje się XVI ? wieczny jeden z ciekawszych na Dolnym Śląsku pomnik dawnego prawa ? ?słup hańby?, pręgierz. Oprócz tego młodzież zwiedziła Muzeum Klasztorne oraz boczne uliczki z wieloma kapliczkami starego miasta.

Dzięki życzliwości dyrektor Zespołu Szkół ? p. Joanny Paśko ? Sikory i p. Marka Kozaka ? dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II (którzy udostępnili szkolne busy) odbyła się wycieczka Stypendystów śladami św. Jana Pawła II. Uczestniczyła w niej również młodsza grupa lubomierskich ministrantów. Przewodnikiem, kierowcą i opiekunem młodzieży zarazem ? oprócz ks. Piotra ? był p. Grzegorz Kuchmistrz. Trasa z Lubomierza na Chojnik jest częścią Szlaku Papieskiego w Karkonoszach ? o czym przypomina napis na tablicy ustawionej przy szlaku. W jednej z dawnych komnat zamku na szczycie Chojnika (zwanej obecnie Pallatinum lub ?Kaplicą Jana Pawła II?) znajduje się krzyż i herb Jana Pawła II oraz herb diecezji legnickiej. Jest tu także tablica informująca, że w dniach 2/3 września 1956 roku miejsce to odwiedził i zatrzymał się na nocleg ? wraz z grupą krakowskich studentów ? ks. Karol Wojtyła.

Po zwiedzeniu ruin zamku i podziwianiu z jego zachowanej baszty pięknej panoramy Karkonoszy, grupa udała się w równie malownicze miejsce ? nad Zaporę Pilchowicką. Jest to najwyższa, wybudowana na poczatku XX wieku zapora w Polsce. Tworzy sztuczne Jezioro Pilchowickie, które zabezpiecza nękane powodziami miejscowości położone wzdłuż Doliny Bobru. W tym czasie otwarto tu także linię kolejową i stację, którą ulokowano w ciasnym łuku na koronie zbiornika retencyjnego. Torowisko wsparto na betonowym murze w kształcie sklepionych łuków, który tworzy najwyższy w Polsce most kolejowy. Peron stacji jest zadaszony drewnianą stylową wiatą. Z czynnej nadal stacji rozlega się piękny widok na Jezioro Pilchowickie ? o czym ?na własne oczy? mogli przekonać się uczestnicy wycieczki.

Zakończeniem spotkania formacyjnego była niedzielna Eucharystia, której przewodniczył ks. Jarosław Kowalczyk. Był to czas dziękowania Panu Bogu i ludziom, którzy przyczynili się do organizacji i przebiegu spotkania formacyjnego ?papieskiej? młodzieży. Oprócz proboszcza ks. kan. dra Erwina Jaworskiego, ks. Kowalczyk podziękował również ks. Piotrowi Olszówce za  przygotowanie i przeprowadzenie bogatego programu spotkania młodzieży. Słowa wdzięczności ? oprócz już wymienionych w relacji Osób ? Organizatorzy kierują także do Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz p. Wiesława Ziółkowskiego, p. Anny Onsowicz i p. Bogumiły Kawzowicz z internackiej kuchni, p. Michała Patera z Muzeum ?Kargula i Pawlaka?, Pań, które upiekły pyszne ciasta oraz Wszystkich Osób życzliwego i miłosiernego serca. BÓG ZAPŁAĆ!

Warto zaznaczyć, że dni skupienia stają się koniecznym środkiem formacji dla Stypendystów Diecezji Legnickiej i jednym z warunków ubiegania się  o kontynuację stypendium w kolejnych latach. Lista uczestników spotkania formacyjnego została przekazana do Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia? w Warszawie.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Ks. Piotr Olszówka

Więcej zdjęć...

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI Wydarzenia 2016 10-12 VI 16 r. Dzień Skupienia Stypendystów Fundacji ?Dzieło Nowego Tysiąclecia?
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK