13-14 V 17 r. Z fatimską Panią na pielgrzymim szlaku
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W dniach 13 – 14 maja prawie 40 – sto osobowa grupa wzięła udział w pielgrzymce do Torunia, Lichenia i Kalisza, którą z okazji 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie zorganizował ks. Piotr Olszówka wikariusz parafii Św. Maternusa B.M. w Lubomierzu.

Najpierw pielgrzymi udali się do Torunia,  aby nawiedzić sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Konsekrowana 18 maja 2016 roku świątynia powstała jako wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Jana Pawła II. Monumentalna budowla mieści ok. 3 tysięcy wiernych; na dolnym poziomie znajduje się Kaplica Pamięci z witrażami przedstawiającymi sceny z pontyfikatu św. Jana Pawła II. Tu pielgrzymi uczestniczyli w Eucharystii, którą w intencjach ich serc sprawował ks. Piotr, a jedna z pątniczek przyjęła tu również szkaplerz karmelitański.

Po zwiedzeniu toruńskiej starówki grupa udała się do Lichenia, gdzie w sanktuarium Matki Bożej uczestniczyła w apelu maryjnym i wieczornej procesji ze świecami.  Następnego dnia miało miejsce zwiedzanie pod opieką przewodnika, który opowiedział o objawieniach Matki Bożej w Licheniu oraz historię rozwoju kultu i powstania świątyni. Lubomierzanie zobaczyli także apartamenty papieskie, które podczas pielgrzymki do Lichenia zajmował św. Jan Paweł II. Centrum pobytu w tym miejscu był udział we Mszy św. w bazylice. Później był czas na indywidualną modlitwę i refleksję oraz nawiedzenie Golgoty. To wybudowana z betonu i kamieni góra powstała jako dzieło pokuty i przebłagania. Posiada labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb, tworzących Drogę Krzyżową, a nad całością góruje krzyż oraz postacie Matki Bożej i św. Jana.

Trzecim etapem na pielgrzymkowym szlaku było sanktuarium św. Józefa w Kaliszu ze słynącym łaskami obrazem Świętej Rodziny. Ukazuje on scenę powrotu dwunastoletniego Jezusa z Matką Boską i św. Józefem z Jerozolimy do Nazaretu, wkrótce po Jego odnalezieniu w świątyni. Józef i Maryja prowadzą Jezusa, który w rzeczywistości – idąc w środku – prowadzi Ich za ręce. Nad postaciami unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego i Bóg Ojciec z szeroko rozpostartymi ramionami oraz napis „Idźcie do Józefa”, który jest opiekunem rodzin chrześcijańskich, małżonków, ojców i sierot oraz wszystkich ludzi pracy. Swoim orędownictwem wsparł on także kapłanów – więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku mieli być wymordowani, a swoje ocalenie przypisują św. Józefowi. Od lat przybywają oni do Kalisza, aby modlić się za ok. 1800 duchownych zamordowanych w Dachau. Ich nazwiska wypisane są na tablicy w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności znajdującej się w podziemiach kaliskiej Bazyliki. Pobyt grupy z Lubomierza w kaliskim sanktuarium był czasem osobistej refleksji i modlitwy. Towarzyszyła ona pątnikom także podczas przejazdu autokarem z firmy przewozowej p. Józefa Milcza z Jawora. Ponadto ks. Piotr w formie krótkich konferencji przekazywał ważne informacje nt. zwiedzanych miejsc, podkreślając przede wszystkim ich stronę duchową. Z racji 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, nawiązywał szczególnie do Jej orędzia, wzywającego do pokuty, nawrócenia i modlitwy różańcowej. Ubogaceni duchowo i zadowoleni pielgrzymi szczęśliwie wrócili do Lubomierza, dziękując ks. Piotrowi za zorganizowanie tego wyjazdu. Szczególne podziękowania – z darem pamięci w modlitwie – złożyli także proboszczowi ks. kan. Erwinowi Jaworskiemu, który w swej życzliwości wspiera duszpasterskie poczynania swego wikarego.

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: ks. Piotr Olszówka

Relacja w tygodniku "Niedziela"

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2017 r. 13-14 V 17 r. Z fatimską Panią na pielgrzymim szlaku
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK