17 V 17 r. XII Przegląd Pieśni Religijnych "Janie Pawle II śpiewamy dla Ciebie"
Wpisany przez B. Gucwa, ks. P. Olszówka   

Tradycyjnie w przeddzień urodzin Karola Wojtyły, 17 maja w kościele parafialnym w Lubomierzu odbył się Międzyszkolny Przegląd Pieśni Religijnych „Janie Pawle II śpiewamy dla Ciebie”. Za organizację wpisanego już w tradycję lokalnego środowiska wydarzenia odpowiedzialny był dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  p. Marek Kozak oraz zespół nauczycieli: katechetka Wioletta Rotkiewicz, Bożena Ciereszko, Renata Juncewicz i ks. Piotr Olszówka. Natomiast za wybór repertuaru i przygotowanie reprezentacji szkoły odpowiedzialni byli wychowawcy poszczególnych klas. W tym roku przygotowali oni m.in. piosenkę w stylu gospel, podczas której wykonawcy wychwalali Pana Boga śpiewem, tańcem i grą na różnych instrumentach. Wystąpił także działający w szkole zespół „Promyczki”. Oprócz gospodarzy w przeglądzie uczestniczyły również reprezentacje szkół z Pławnej i Rębiszowa oraz przedstawiciele lubomierskiego Przedszkola i Zespołu Szkół. Występom „małych i dużych artystów” przysłuchiwali się z wielkim zainteresowaniem: gospodarz miejsca ks. dr Erwin Jaworski i ks. kan. Jan Dochniak (proboszcz Lubomierza z lat 1989 – 2000) oraz burmistrz Miasta p. Wiesław Ziółkowski, a także Rodzice, którzy mocno dopingowali swoje pociechy.

W kościele, który po raz kolejny stał się miejsce i sceną artystycznego wydarzenia, wszystkich Uczestników Przeglądu przywitał Dyrektor Szkoły p. Marek Kozak. Podkreślił, że Przegląd ma na celu kultywowanie pamięci i oddanie czci Największemu z Polaków. Natomiast katecheta ks. Piotr Olszówka witając w imieniu proboszcza wszystkich zebranych, powiedział m.in. „Chcemy być razem i naszym śpiewem dziękować Panu Bogu za dar św. Jana Pawła II i uwielbiać Go za Jego drogę do świętości, która i dla nas powinna być wzorem naśladowania Chrystusa w codzienności”. Powołując się na List Papieża do artystów, wskazał na wartość i jakość poczynań artystycznych, gdyż  Panu Bogu jest miłe, gdy człowiek wielki Go śpiewem. Zwrócił także uwagę na znajdujący się w kościele obraz przedstawiający św. Karola Boromeusza, przed którym we wrześniu 1956 roku modlił się ks. Karol Wojtyła podczas wycieczki rowerowej po Dolnym Śląsku. Wędrówkę tę Papież Jan Paweł II wspomniał w czasie pobytu w Legnicy, kiedy dokonał koronacji Obrazu Matki Bożej Krzeszowskiej – czego 20 rocznicę obchodzić będziemy 2 czerwca b.r.

Prezentacje wykonawców odbyły się w tzw. blokach. Najpierw wystąpiły grupy dzieci młodszych, potem zaprezentowali się Goście a na końcu klasy IV – VI. Podobnie jak w roku ubiegłym, przegląd zakończył występ wszystkich dorosłych Gości i Organizatorów, którzy wspólnie wykonali piosenkę „Śpiewajmy Panu”. Dzięki uprzejmości dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu p. Mirosława Laskowskiego, który użyczył sprzętu nagłośniającego, śpiew roznosił się także poza murami świątyni.

Zakończeniem Przeglądu był przygotowany w szkole słodki poczęstunek dla wszystkich Uczestników i zaproszonych Gości. Oprócz wrażeń artystycznych i przeżyć duchowych, widzialnym owocem Przeglądu jest integracja lokalnego środowiska przy Osobie Świętego Papieża Jana Pawła II.

Tekst: Brygida Gucwa & ks. Piotr Olszówka
Zdjęcia: Padre

Relacja na stronie Diecezji

Relacja w tygodniku "Niedziela"


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2017 r. 17 V 17 r. XII Przegląd Pieśni Religijnych "Janie Pawle II śpiewamy dla Ciebie"
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK