4 X 17 r. Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Do tradycji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (wcześniej Szkoły Podstawowej) w Lubomierzu, kultywowanej od 15 lat, należy zwyczaj wyjazdu uczniów do Częstochowy na spotkanie szkół noszących zaszczytne imię Jana Pawła II. W tym roku odbyło się ono w środę 4 października i wzięło w nim udział około 16 tysięcy osób z całej Polski – w tym 43 uczniów z Lubomierza. Organizatorem wyjazdu był katecheta ks. Piotr Olszówka, któremu w opiece nad grupą dzieci i młodzieży pomagały Panie: Bożena Ciereszko, Hanna Lange i Bogusława Kawzowicz.

Spotkanie odbyło się w wyjątkowym roku poświęconym Maryi, związanym ze świętowaniem 300. rocznicy koronacji jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100. rocznicy objawień fatimskich. Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. pod jasnogórskim szczytem, której  przewodniczył krajowy duszpasterz  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – biskup radomski Henryk Tomasik. Ks. Piotr Olszówka sprawował Eucharystię w intencji całej społeczności szkolnej, dziękując Panu Bogu za liczne błogosławieństwa, których udziela Szkole za pośrednictwem Maryi i św. Jana Pawła II.

Podczas wyjazdu była okazja do indywidualnej modlitwy w kaplicy Cudownego Obrazu oraz zobaczenia zabytków Jasnej Góry. Każdy z uczestników otrzymał „pakiet pielgrzyma” (pamiątkowy znaczek, obrazek, różaniec i śpiewnik). Ponadto grupa złożyła ofiarę na rzecz pomocy dzieciom dotkniętym wojną domową w Syrii.

Czas przejazdu autokarem ks. Piotr „zagospodarował” na wspólne śpiewy i przeprowadzenie Quizu (z nagrodami) o tematyce liturgicznej i biblijnej; nie zabrakło w nim również podchwytliwych „pytań nie najmądrzejszych”. Natomiast w drodze powrotnej lubomierscy pielgrzymi modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia za dzieci w Syrii, które mają poważniejsze problemy niż  brak zasięgu czy rozładowana bateria w telefonie. Uzupełnieniem wyjazdu był bardzo pyszny obiad w zajeździe „Orion”.

Oprócz przeżyć duchowych, pielgrzymka do Częstochowy była okazją do odwiedzenia najważniejszego sanktuarium maryjnego w Polsce, poznania jego historii wplecionej w polskie dzieje i literaturę. Budujące było także spotkanie tysięcy przedstawicieli szkół, kierujących się w wychowaniu zasadami głoszonymi przez Największego z Polaków –św. Jana Pawła II. Był to również czas integracji i miłego spędzenia czasu. Uśmiechnięci i pełni pozytywnych wrażeń wszyscy szczęśliwie wrócili do Lubomierza – usposobieni do tego, aby iść naprzód z nadzieją i dzielić się radością, wrażeniami oraz treściami spotkania we wspólnocie rodzinny i rówieśników.

Ten atrakcyjny dla uczniów wyjazd był możliwy dzięki otwartości dyrektora szkoły p. Marka Kozaka na inicjatywy wychowawcze o charakterze religijnym. Godna podkreślenia jest również współpraca z lubomierskim proboszczem ks. kan. dr Erwinem Jaworskim, który zawsze wspiera i wzmacnia wychowawczą rolę szkoły.

Organizatorzy dziękują p. Wiesławowi Gierusowi – prezesowi spółki  ZUOK Izery w Lubomierzu, p. Marioli Laskowskiej z Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej za życzliwość i wsparcie finansowe, które spowodowało znaczne obniżenie kosztów i dzięki temu także dzieci z uboższych rodzin mogły skorzystać z wyjazdu. Natomiast kierowcy autokaru p. Józefowi Milczowi z Chełmca k / Jawora dziękujemy za okazywaną otwartość, uśmiech i życzliwość, a przede wszystkim za bezpieczną podróż.

Tekst: Brygida Gucwa

Foto: ks. Piotr Olszówka


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2017 r. 4 X 17 r. Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK