8 X 17 r. Udział w diecezjalnych obchodach Dnia Papieskiego
Wpisany przez Brygida Gucwa   

W niedzielę 8 X delegacja uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Lubomierzu uczestniczyła w diecezjalnych uroczystościach z okazji Dnia Papieskiego w Legnicy. Organizatorem wyjazdu był ks. Piotr Olszówka, któremu w opiece nad uczniami pomagali: p. Iwona Łabuń i p. Adam Rębisz. Szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy – Nikola Urbaniak, Oliwia Pasternak i Kamil Kujawa oraz uczniowie klasy VI zaangażowani w oprawę liturgii Mszy św.: Mikołaj Bieńko – czytający II czytanie oraz Łukasz Kuchmistrz i Tomasz Sałaciak – trzymając insygnia władzy biskupiej, mitrę i pastorał.

Zmierzający do kościoła J.E. ks. bp senior Stefan Cichy (który 12 lat temu uroczyście nadał szkole w Lubomierzu imię Jana Pawła II, a także uczestniczył w jubileuszu 10 – lecia tego wydarzenia) rozpoznał jej przedstawicieli w strojach gwardii szwajcarskiej, które w naszej diecezji są jedyne i niepowtarzalne i ze słowami „O, Lubomierz! Witam.” przywitał się z opiekunami i zatrzymał się na chwilkę rozmowy oraz pamiątkowe zdjęcie.

Na wstępie uroczystości diecezjalny koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. kan. Jarosław Kowalczyk wprowadził w tematykę XVII Dnia Papieskiego. Nawiązując do hasła „Idźmy naprzód z nadzieją” zaznaczył, że prawdziwą nadzieję daje Chrystus, dlatego mamy iść naprzód z Chrystusem. Mszy św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski przewodniczył ks. bp Stefan, a ks. Piotr sprawował Eucharystię w intencji całej społeczności lubomierskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, wypraszając wszystkim tworzącym jego społeczność obfitość Bożego błogosławieństwa. W homilii bp Stefan nawiązał do „jednorazowej i świeckiej akcji Różaniec do granic” i podzielił się wrażeniami z osobistego w niej udziału w Szklarskiej Porębie. Przypomniał również historię Dni Papieskich i wyjaśnił ich istotę, którą jest m.in. pomoc uzdolnionej młodzieży, nie mającej (ze względu na ograniczenia finansowe) możliwości pełnego rozwoju swoich talentów. Wskazał także na fundament chrześcijańskiej nadziei, płynącej z mocy i miłości Boga, który zachęca do wybierania dobra i porzucenia grzechu. Nadzieja oparta na wierności Bogu, na Jego nieodwołalnej miłości miłosiernej, jest zawsze spodziewaniem się dobra.

Po przerwie na posiłek w Centrum Spotkań JP2 odbył się koncert pieśni religijno – patriotycznej w wykonaniu 60 – osobowego chóru zdolnej młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia o pokój na świecie i błogosławieństwo ks. Biskupa zakończyło uroczystości.

Grupa z Lubomierza udała się jeszcze na posiłek do KFC, który sponsorował proboszcz ks. kan. dr Erwin Jaworski. Młodzież wraz z Opiekunami dziękuje ks. Ewinowi oraz dyrektorowi szkoły p. Markowi Kozakowi za umożliwienie wyjazdu do Legnicy, który stał się okazją do głębokich i radosnych przeżyć we wspólnocie braterskiej, bowiem „każde poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją, a Opatrzność Boża pozwala nam cieszyć się niezmierzoną ilością takich błogosławionych działań.” (por. List na XVII Dzień Papieski).

Tekst: Brygida Gucwa
Foto: Opiekunowie


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI 2017 r. 8 X 17 r. Udział w diecezjalnych obchodach Dnia Papieskiego
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK