29.III.18 r. Wielki Czwartek
Wpisany przez Izabela Piątek   

Z wielką radością rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek - Ostatnia Wieczerza Pana - szczególny czas. Po raz kolejny doświadczamy tajemnicy wspólnego przygotowania i spożywania wieczerzy, krwawej modlitwy w ogrodzie oliwnym, zdrady i uwięzienia naszego Zbawiciela. I ta wymowna cisza przed Najświętszym Sakramentem - kontemplacja bliskości cierpiącego Chrystusa.

Eucharystię, która jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" w naszym kościele sprawują nasi kapłani. Podczas homilii Ks. Erwin przypomniał nam że miejsce kapłana jest przy ołtarzu, gdzie następuje ten szczególny moment zjednoczenia z Chrystusem. Jest on także możliwy właśnie dzięki kapłanom. Ustanowienie podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa jest ściśle ze sobą powiązane. Nie ma Eucharystii bez Kapłana. W związku z tym wykorzystaliśmy ten dzień, aby podziękować naszym Kapłanom następującymi słowami:

"Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadom pełnego sensu kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim - a w szczególności najbardziej potrzebującym" - Jan Paweł II

Drodzy Księża. Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do końca. Umiejcie w nim dostrzec ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko! Dziękujemy, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wezwał Was do pójścia za Nim. Życzymy Wam gorących serc, abyście stając przy człowieku w jego ziemskiej wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane i wzbudzali nadzieję. Niech Wasza szlachetna posługa siania ziarna Dobrej Nowiny i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość i daje siły w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych. Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Chrystus niech będzie dla Was źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. A matka Chrystusa, Matka Kapłanów swą macierzyńską miłością niechaj Was broni, osłania i czuwa nad Wami.

Szczęść Boże

P.S.

Mamy takich kapłanów o jakich się modliliśmy. A może nie i dostaliśmy niezasłużony dar..... :)

 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI Wydarzenia 2018 29.III.18 r. Wielki Czwartek
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK