Najlepsi strażacy w powiecie
Wpisany przez Brygida Gucwa   

Strażak ochotnik dh Łukasz Moszczyński i drużyna OSP z Lubomierza zajęli w powiecie lwóweckim I miejsca w plebiscycie „Najlepszy strażak i najlepsza jednostka OSP Dolnego Śląska”. Plebiscyt, który prowadzi „Gazeta Wrocławska”, odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ryszarda Drozda i Wojewody Dolnego Śląska Pawła Hreniaka.


Głosowanie I etapu, które trwało od 6 do 26 kwietnia, miało na celu wyłonienie najlepszego strażaka i najlepszą drużynę OSP w powiecie.

II etap, który trwa w dniach od 27 kwietnia do 8 maja – do godz. 21:00, ma na celu wyłonienie „Strażaka Roku Dolnego Śląska 2018” i „Jednostkę OSP Dolnego Śląska Roku 2018”.

OSP w Lubomierzu powstała w 1946 roku. W swej ponad 70 – letniej służbie Panu Bogu na chwałę i ludziom na pożytek zapisała się złotymi zgłoskami w społeczności Lubomierza. Na początku swego istnienia strażacy ochotnicy posługiwali się sprzętem poniemieckim, który znajdował się na konnym wozie strażackim w funkcjonującej do dziś remizie. Na początku lat pięćdziesiątych jednostka otrzymała terenowy samochód z plandeką i motopompę. Obecnie jednostka posiada dwa samochody gaśnicze z profesjonalnym osprzętem. Pod względem gotowości operacyjnej jest w czołówce wszystkich jednostek w województwie. Wyróżnieniem za jej działalność było przyznanie w 1984 r. sztandaru. Obecnie jednostka liczy 34 druhów. z których znaczna większość nie przekroczyła 30. roku życia.W 2015 roku Biskup Legnicki ks. Zbigniew Kiernikowski przychylił się do prośby Burmistrza i ustanowił ks. Piotra Olszówkę Kapelanem OSP Gminy i Miasta Lubomierz. Odtąd druhowie są otoczeni wszechstronną troską duszpasterską, by ich służba oraz życie osobiste i rodzinne rozwijało się w oparciu o zasady chrześcijańskiej moralności, a także w duchu chrześcijańskich tradycji narodowych. Strażacy poczytują sobie za zaszczyt, że kapłan – przez wnoszenie ducha Ewangelii i radości z niej płynącej – włącza się w ich ofiarną służbę, której piękno polega na codziennej realizacji Chrystusowego przykazania miłości.W ciągu roku biorą oni udział wróżnych akcjach gaśniczych i udzielają pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych spowodowanych przez powodzie czy wichury. Wykonują też prace porządkowe służące miastu i gminie. Oprócz tego angażują się na co dzień w lokalne akcje charytatywne, w działania z zakresu profilaktyki p/poż i udzielania pierwszej pomocy prowadzone w szkole czy w zapewnienie bezpieczeństwa podczas organizacji imprez masowych. Z pewnością jest to owoc posługi ich kapelana, który dba o formację duchową strażaków i angażuje ich w życie Kościoła oraz uroczystości patriotyczne i religijne np. Święto Niepodległości, Wielkanoc i Boże Ciało.

Tradycją stały się Gminne Spotkanie Opłatkowe strażaków ze wszystkich 12 jednostek OSP z Gminy i Miasta Lubomierz, bo choć sąz różnych jednostek, to naprawdę są jedną rodziną OSP.

Tekst: Brygida Gucwa


 

Tu jesteś

Start AKTUALNOŚCI Wydarzenia 2018 Najlepsi strażacy w powiecie
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK