Cmentarze
Wpisany przez Administrator   

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959


Cmentarze:

-w Lubomierzu,

-w Olesznej Podgórskiej

-w Popielówku

należą do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Maternusa B.M. w Lubomierzu.


Nasze cmentarze są utrzymywane wyłącznie z ofiar parafian czynnie uczestniczących w życiu parafii.

Na utrzymanie cmentarza składają się:

-ubezpieczenie

-wywóz nieczystości (dla Państwa orientacji: jeden pojemnik 1100 l. /np. w Lubomierzu/ to koszt 413.40/mies, jeden pojemnik 120 l./np. w Olesznej P. i Popielówku/ to koszt 43.20/mies.)

Dziękujemy Urzędowi Gminy i Miasta Lubomierz za dodatkowy kontener na odpady.

-dostarczenie wody

-koszenie (koszt jednorazowego koszenia całości to kilkaset złotych)

-prace remontowe i zabezpiecząjace.

Cmentarze parafialne znajdujące się na terenie naszej parafii, zgodnie z ustawą - jako jedyne, spełniają funkcje podobne jak cmentarze komunalne i chowani są na ich terenie wszyscy mieszkańcy tych miejscowości bez względu na przynależność wyznaniową.

Parafia nie pobiera, pomimo możliwości wynikającej z ustawy, opłat za przedłużenie prawa do użytkowania grobem po 20 latach.


-Klucze do bram wjazdowych cmentarzy w Lubomierzu i Popielówku są udostępniane bezpośrednio przez księży pracujących w tutejszej parafii(w okresie od kwietnia do listopada, w ciągu dnia, bramy wjazdowe są otwarte a za wjazd nie są pobierane żadne opłaty). Chęć wjazdu można również zgłosić telefonicznie upewniając się jednocześnie, że brama będzie otwarta dla firmy kamieniarskiej.

-Klucz do bramy wjazdowej cmentarza w Olesznej Podgórskiej udostępniany jest przez tamtejszego kościelnego.

Firmom kamieniarskim, wynajmowanym przez Państwo, proszę przypomnieć o konieczności wywiezienia gruzu i elementów demontowanego pomnika.

-Ekshumacje zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, są dopuszczalne w okresie od 16 października do 15 kwietnia.


Osoby odwiedzające nasze nekropolie prosimy o godne zachowanie wobec ciał osób tam spoczywających oraz innych odwiedząjacych - wyrażone poprzez:

-odpowiedni strój

-niewprowadzanie zwierząt

-unikanie spożywania alkoholu

-zachowanie ciszy

-utrzymanie czystości (Prosimy nie wrzucać traw i żywych kwiatów do kontenera, wielkie tuje, żywopłoty, które Państwo wyhodowaliście przez lata obok Waszych grobów a teraz postanowiliście się ich pozbyć, prosimy usunąć tak by nie obarczać innych kosztami wywiezienia tych Waszych kilkumetrowych "drzew".

Osoby nasadzające   wszelkiego rodzaju krzewy, drzewka, proszone są o poszanowanie przestrzeni innych rodzin, których groby znajdują się w sąsiedztwie. Prosimy również nie oczekiwać że ktokolwiek będzie strzegł Państwa drzewek!!!

-Prosimy, w celu uniemożliwienia dzikim zwierzętom wejścia na cmentarz, o zamykanie bram cmentarza.


Istnieje możliwość rezerwacji miejsc na cmentarzu parafialnym w Lubomierzu. Chęć rezerwacji proszę zgłaszać w kancelarii parafialnej. Za rezerwację miejsca nie będą pobierane żadne opłaty.

 

Cmentarz w Lubomierzu posiada obecnie jeszcze 69 wolnych miejsc pochówkowych, cmentarz w Olesznej Podgórskiej 55, w Popielówku ok. 20.

 

 

Tu jesteś

Start CMENTARZE
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK